Navigácia ZŠ

Škola v prírode Oravská Polhora RS Slaná voda

Zálohu 70€ je potrebné uhradiť do konca januára 2015 na
číslo účtu      0011472185/0900
Variabilný symbol      062015
Konštantný symbol    0308
Správa pre príjemcu   meno a priezvisko žiaka, trieda

Termíny:
1. Turnus (II. stupeň): 25.5.2014 - 30.5.2015
2. Turnus (I. stupeň- roč. 1. - 2.): 30.5.2015 - 4.6.2015
3. Turnus (I. stupeň- roč 3. - 4.): 4.6.2015 - 9.6.2015

Cena: cca 140€. V cene je zahrnuté ubytovanie, strava, doprava, vnútorný bazén, ceny, animátori (I. stupeň), výlety (II. stupeň).

Zálohu 70€ je potrebné uhradiť do konca januára na číslo účtu      0011472185/0900.

 Variabilný symbol      062015

Konštantný symbol    0308

Správa pre príjemcu   meno a priezvisko žiaka, trieda

Triedne aktívy

4. septembra 2017  / pondelok/ 1.ročník o 16,00 hod./

25. septembra 2017  /pondelok/ 2. – 9. ročníky/

15. novembra 2017  /streda - informatívny/

15. januára 2018   / pondelok /

11. apríla 2018     / streda  - informatívny/

11. júna 2018    / pondelok /

 

Zoznam článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria