Navigácia ZŠ

Storno poplatky ŠvP

Storno poplatky za ŠvP:
30-15 dní pred nástupom 25% z uhradenej  sumy
15-5 dní pred nástupom 50%
5 a menej dní pred nástupom / bez lekárskej správy/ 100%. V prípade odvôvodnenia lekárskou správou žiak storno poplatok neplatí.

Triedne aktívy

4. septembra 2017  / pondelok/ 1.ročník o 16,00 hod./

25. septembra 2017  /pondelok/ 2. – 9. ročníky/

15. novembra 2017  /streda - informatívny/

15. januára 2018   / pondelok /

11. apríla 2018     / streda  - informatívny/

11. júna 2018    / pondelok /

 

Zoznam článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria