Navigácia ZŠ

Rodičovské príspevky 

 Rodičovský príspevok na školský rok 2015 / 2016: 50 EUR
 Uvedený príspevok platia rodičia žiakov, ktorí navštevujú školu v nasledovnej výške:
      na 1. dieťa:               50 EUR
      na 2. dieťa:               25 EUR
      na 3. a ďalšie dieťa: 0 EUR
  
 Úhrada rodičovského príspevku na školský rok 2015 / 2016 nasledovne:
 
      1. v hotovosti triednemu učiteľovi
      2. v hotovosti triednemu dôverníkovi
      3. prevodom na bankový účet Združenia rodičov:

      číslo účtu                       0011472185/0900

      IBAN                              SK22 0900 0000 0000 1147 2185 
      konštantný symbol                                  558
      variabilný symbol                            20152016
      správa pre prijímateľa      priezvisko a trieda žiaka
 
Termín úhrady rodičovského príspevku na školský rok 2015 / 2016: do 30.11.2015

 

V PRÍPADE, ŽE CELÁ TRIEDA VYZBIERA RODIČOVSKÉ PRÍSPEVKY DO 30. NOVEMBRA 2015, ZÍSKA BONUS 100 EUR na koncoročný školský výlet.

Triedne aktívy

4. septembra 2017  / pondelok/ 1.ročník o 16,00 hod./

25. septembra 2017  /pondelok/ 2. – 9. ročníky/

15. novembra 2017  /streda - informatívny/

15. januára 2018   / pondelok /

11. apríla 2018     / streda  - informatívny/

11. júna 2018    / pondelok /

 

Zoznam článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria