Navigácia ZŠ

Škola v prírode Jasenská dolina 2.stupeň

Termín: 16.5. - 21.5.2016
Miesto: Penzion Brest, Jasenská dolina, Veľká Fatra
Cena: 155 €
V cene: /ubytovanie, 5x denne strava, doprava, ceny.../
1.splátka 40 € do 13.11.2015
2.splátka 40 € do 13.2.2016
3.splátka 75 € do 13.3.2016
Číslo účtu: 0011472185/0900
IBAN  SK22 0900 0000 0000 1147 2185
Variabilný symbol: 062016
Konštantný symbol: 0558
Popis: meno a priezvisko žiaka + trieda

Triedne aktívy

4. septembra 2017  / pondelok/ 1.ročník o 16,00 hod./

25. septembra 2017  /pondelok/ 2. – 9. ročníky/

15. novembra 2017  /streda - informatívny/

15. januára 2018   / pondelok /

11. apríla 2018     / streda  - informatívny/

11. júna 2018    / pondelok /

 

Zoznam článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria