Navigácia ZŠ

Štrajk

Milá rada rodičov,
 
dovoľte, aby som Vás touto cestou požiadala o preposlanie mailu všetkým rodičom vo svojich triedach. Vzhľadom k tomu, že v médiách sú v poslednom čase prezentované rôzne informácie o štrajku, dovoľte, aby som Vás informovala o najbližších aktivitách v našej škole:

 • polročná klasifikačná porada s učiteľmi je 22.1.2016 o 14.00, 
 • vyučujúci sú povinní uzavrieť klasifikáciu žiakov na IZK,
 •  klasifikácia žiakov k 1.polroku bude uzavretá do piatku 22.1.2016  na internetovej žiackej knižke,
 • predpokladaný začiatok štrajku je ohlásený na 25.1.2016, 
 • do štrajku sa v ZŠ s MŠ   zapojí taký počet pedagogických zamestnancov, ktorý v plnej miere neochromí  výchovno-vzdelávací proces,
 •  ranný školský klub ako aj  popoludňajší školský klub bude fungovať v obvyklom režime, v prípade potreby bude jedno oddelenie rozdelené , je  potrebné sledovať oznamy na tabuli ŠKD, koncová služba ŠKD bude zabezpečená,
 • vyučovanie na 1.stupni bude prebiehať podľa rozvrhu hodín,
 • vyučovanie na 2.stupni  bude v obmedzenej prevádzke ( 4 vyučovacie hodiny),
 • v čase štrajku sa v škole  uskutočnia aj všetky plánované akcie pod dozorom neštrajkujúcich pedagogických zamestnancov,
 •  v prípade dlhšieho štrajku výpisy polročných známok (k polroku) žiaci obdržia potom, čo sa triedni učitelia vrátia opätovne do vyučovacieho procesu.
Všetkých dôverníkov chcem v týchto dňoch požiadať o úzku spoluprácu. Aj keď aktuálne informácie o štrajku budú zverejnené na webstránke školy, budem ich ešte posielať aj cez triednych dôverníkov. Keďže sa každý deň informácie o štrajku menia, aktuálne informácie získajú rodičia od vedenia školy (0915 724 351, 0915 724 350, 02/52923482)  ako aj od svojich triednych dôverníkov
 
 
Ďakujem za spoluprácu, s pozdravom
 
Mgr. Mária Hronská
riaditeľka školy
 
 

Triedne aktívy

3.9.2018 / pondelok/  1. ročnik 16,00h

20.9.2018 / štvrtok/  2.-9. r. (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

15.11.2018 / štvrtok - informatívny/ (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

10.1.2019 / štvrtok/ (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

15.4. 2019 / pondelok  -informatívny/ (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

10.6.2019 / pondelok/ (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

 

Zoznam článkov

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
  Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
 • +421 2 5292 3482

Fotogaléria