Navigácia ZŠ

Úhrada za lyžiarský výcvik

Vážení rodičia!

Doplatky za lyžiarsky výcvik je už možné uhrádzať na to isté č.ùčtu ako zálohu (011472185/0900, VS 012015). Doplatok vo výške 130 eur je potrebnè uhradiť do 7.1.2015.
V prípade záujmu je možnè sa ešte prihlásiť u p.u. Kelemena.

Triedne aktívy

3.9.2018 / pondelok/  1. ročnik 16,00h

20.9.2018 / štvrtok/  2.-9. r. (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

15.11.2018 / štvrtok - informatívny/ (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

10.1.2019 / štvrtok/ (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

15.4. 2019 / pondelok  -informatívny/ (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

10.6.2019 / pondelok/ (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

 

Zoznam článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria