Navigácia ZŠ

Škola otvára svoje brány - už sa na vás tešíme!

Organizácia prvého školského dňa: 5.9.2016

  • 8:00 h - slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 na dvore školy - krátky kultúrny program /ranná služba v tento deň nie je/ /v prípade zlého počasia príhovor p. riaditeľky rozhlasom v triedach/
  • 9:00 h - odchod do tried /prváci spolu s rodičmi/.
  • Žiaci prvých ročníkov končia o 10:30 h - rodičia si deti môžu zobrať domov, prípadne nechať v školskom klube /do 18:00 h/
  • 11:00 h - obed žiakov 2. stupňa
  • od 11:30 h - obed žiakov 1. stupňa
  • ŠKD funguje normálne /do 18:00 h/.

 

V tento deň budú mať rodičia žiakov 1. ročníkov triedne aktívy o 16:00 h vo svojich triedach.

Počas trvania aktívov deti zostávajú v ŠKD.

Triedne aktívy

3.9.2018 / pondelok/  1. ročnik 16,00h

20.9.2018 / štvrtok/  2.-9. r. (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

15.11.2018 / štvrtok - informatívny/ (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

10.1.2019 / štvrtok/ (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

15.4. 2019 / pondelok  -informatívny/ (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

10.6.2019 / pondelok/ (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

 

Zoznam článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria