Navigácia ZŠ

Lyžiarsky výcvik - úhrada zálohy

Platobné údaje pre úhradu zálohy na lyžiarsky výcvik.

 
 

Číslo účtu: SK22 0900 0000 0000 1147 2185 
konštantný symbol:      0558

variabilný symbol:         022018
správa pre prijímateľa: priezvisko a trieda žiaka

Suma: 25 eur

Termín: 30.11.2017

Triedne aktívy

4. septembra 2017  / pondelok/ 1.ročník o 16,00 hod./

25. septembra 2017  /pondelok/ 2. – 9. ročníky/

15. novembra 2017  /streda - informatívny/

15. januára 2018   / pondelok /

11. apríla 2018     / streda  - informatívny/

11. júna 2018    / pondelok /

 

Zoznam článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria