Navigácia ZŠ

Zápis do prvého ročníka

Oznámenie o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školeskej dochádzky: Oznámenie o zápise 2018
VZN o určení školských obvodov
Dotaznik 2018
Prihláška ETV/NBV
PROTOKOL prijatie do 1. ročnika
Žiadosť o odklad

Triedne aktívy

4. septembra 2017  / pondelok/ 1.ročník o 16,00 hod./

25. septembra 2017  /pondelok/ 2. – 9. ročníky/

15. novembra 2017  /streda - informatívny/

15. januára 2018   / pondelok /

11. apríla 2018     / streda  - informatívny/

11. júna 2018    / pondelok /

 

Zoznam článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria