Navigácia ZŠ

ŠvP - I. stupeň

Milí rodičia, 

pripomíname Vám, že doplatok za ŠvP je potrebné uhradiť do 30.4.2018. Záloha bola 40 eur. Doplatok: 
I. turnus 115 eur (1. a 2. roč.), 
II. turnus 95 eur (3. a 4. roč.). 
 

číslo účtu: SK22 0900 0000 0000 1147 2185
konštantný symbol (KS): 0558,
variabilný symbol (VS): 062018,
správa pre prijímateľa: priezvisko a trieda žiaka


 

Triedne aktívy

4. septembra 2017  / pondelok/ 1.ročník o 16,00 hod./

25. septembra 2017  /pondelok/ 2. – 9. ročníky/

15. novembra 2017  /streda - informatívny/

15. januára 2018   / pondelok /

11. apríla 2018     / streda  - informatívny/

11. júna 2018    / pondelok /

 

Zoznam článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria