Navigácia ZŠ

Naša práca

Milí rodičia, priatelia školy!
Vaše deti sú autorom týchto nádherných prác. Sú výsledkom vzájomnej spolupráce – Vás, rodičov a nás učiteľov. Bez Vašej podpory by sme nemohli rozvíjať ich talent, nadanie, záujem vytvoriť niečo zaujímavé, zmysluplné, čo poteší, pohladí. I Vy ich vediete k učeniu sa, podporujete to veľké umenie – vzdelávať sa.
Nech Vás práce potešia, zabavia a nech úspechy Vašich detí šíria dobré meno našej škole.
 

                                                           Vaša redakcia

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria