Navigácia ZŠ

„Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží nedělat!“

„Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost.“ Albert Einstein

  Stretne žiak  žiaka a pýta sa ho:

- Tak aký bol test z angličtiny? Vedel si?

Odpovie mu:

- Nuž bol som vo forme.  Tak taká štvorka by to mohla byť.                                  

Vstupné testy zo SJL a MAT

testy

Vstupné testy zo slovenského jazyka:

1.Znalosť slovenskej abecedy a usporiadanie slov podľa abecedy.

2.Pravopis vybraných slov .

3.Tvorba príbuzných slov.

4.Určovanie slovných druhov.

5.Písanie vlastných podstatných mien.

6.Tvorba slov s opačným významom.

 

Vstupné testy z matematiky:

1.Malá násobilka a delilka.

2.Príklady so zátvorkami.

3.Sčítanie a odčítanie pod seba.

4.Premieňanie jednotiek dĺžky.

5.Zaokrúhľovanie.

6.Zmenšovanie a rysovanie trojuholníka v štvorcovej siete.

Fotogaléria

Dôležité

Zvonenie

1. hodina     8.00 - 8.45
2. hodina     8.55 -  9.40
3. hodina     9.55 - 10.40
4. hodina   10.55 - 11.40
5. hodina   11.55 - 12.35
6. hodina    12.45 - 13.30

Rodičovské združenia:

14.septembra 2015 (pondelok)

10.novembra 2015 (utorok)

12.januára 2016 (utorok)

13.apríla 2016 (streda)

6.júna 2016 (pondelok)

 

2.A

Nová stránka triedy 2.A

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria