Navigácia ZŠ

„Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží nedělat!“

„Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost.“ Albert Einstein

  Stretne žiak  žiaka a pýta sa ho:

- Tak aký bol test z angličtiny? Vedel si?

Odpovie mu:

- Nuž bol som vo forme.  Tak taká štvorka by to mohla byť.                                  

TEST SJL

test

1.Napíš veľkú písanú abecedu.

 

__________________________________________________________________

 

 

__________________________________________________________________

 

2.Doplň

m___seľ, r____chlo, s____pieť, b___ť palicou, r___ža, jaz____koveda, b___dlo vtáka, v___dlica, m___šacina, m___kať, dob___ť hrad, ukr___ť, zahr___znúť

3. Usporiadaj slová podľa abecedy:

Ferko, Alica, Ivan, Tomáš, Marcela, Jonáš, Erika, Matúš

__________________________________________________________

 

__________________________________________________________

4.Urči slovné druhy:                            5.Napíš slová s opačným významom.

opica - __________________     mäkký - ______________________

plakať - _________________      spať    - ______________________

tretí - ___________________      voňavý - _____________________

jeho - ___________________

6.Ku každému vybranému slovu napíš 2 príbuzné slová  7. K podstatnému menu dopíš

syr __________________________________     prídavné m.

myslieť ______________________________      bicykel ____________

8.Vypíš z vety: Tvoj múdry brat Oliver číta druhú knihu.

Podstatné mená: _______________________________________

Prídavné mená: ________________________________________

Zámená: ________________________

Slovesá: ________________________   číslovky _____________

 

 

9.K všeobecným podstatným menám pridaj vlastné podstatné mená a k vlastným podstatným menám pridaj všeobecné.

 

pes _____________________                   ________________ Ďuríčková

rieka ____________________                   ________________ Tatry

 

10.Označ písmenom A= áno, čo je správne a N = nie, čo je nesprávne.

 

 
   

 

  1. nízke Tatry 
  2. Mária Ďuríčková je spisovateľka
  3. Trnava je okresné meno
  4. hrám sa s kamarátkou evkou

 

11.Doplň správne veľké alebo malé písmeno.

Boli sme cez prázdniny pri ____ori v ____orvátsku.

Do školy odoberám časopis ____amarát.

Na vlastivede sme sa učili pohorie ____ízke  ____atry.

Cez ____ratislavu preteká ____ieka   ___áh.

 

12.Prepíš písaným písmom:

NARODIL SOM SA V ŽILINE. MOJI RODIČIA SA SEM PRESŤAHOVALI Z MALÉHO MESTEČKA V NÍZKYCH TATRÁCH. RIEKA VÁH JE NA SLOVENSKU:

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

Fotogaléria

Dôležité

Zvonenie

1. hodina     8.00 - 8.45
2. hodina     8.55 -  9.40
3. hodina     9.55 - 10.40
4. hodina   10.55 - 11.40
5. hodina   11.55 - 12.35
6. hodina    12.45 - 13.30

Rodičovské združenia:

14.septembra 2015 (pondelok)

10.novembra 2015 (utorok)

12.januára 2016 (utorok)

13.apríla 2016 (streda)

6.júna 2016 (pondelok)

 

2.A

Nová stránka triedy 2.A

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria