Navigácia ZŠ

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Peťovská
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Frolková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petronela Petrunčíková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Kubíková
Foto
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Háblyová
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Kubina
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Vičanová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivan Macho
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Soňa Hostová
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Seňanová
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Chytilová
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Monika Hatalová
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Florianová
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Roland Kelemen
Foto
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Henrich Hlocký
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľuboslava Brunovská

© aScAgenda 2017.0.1052 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria