Navigácia ZŠ

 • Príchod zo ŠvP

  Milí rodičia,

  čakajte nás na parkovisku o 15.15. 

   

 • Pozdrav zo ŠvP I. a II. ročník

  Do galérie Pozdrav zo ŠvP I. a II. ročník boli pridané fotografie.

 • 20. 6. 2018

  POKYNY NA LPČ

   

  Deti sú rozdelené do dvoch oddelení:

  1. oddelenie: 1. a 2. ročník v 2. A (č. dv. 13).

  2. oddelenie: 3. a 4. ročník v 3. B (č. dv. 14).

   

  V prípade potreby môžete telefonovať na mobil 0902 078 302.

 • 20. 6. 2018

  POKYNY NA LPČ

   

  Činnosť v LPČ je od 7.00 hod. do 17.00 hod. Príchod do školy je do 8.00 hod. V utorok 3. 7. je odchod zo školy o 7.45 hod.

  Deti si prinesú:   prezuvky

                            opaľovací krém

                            šiltovku/klobúčik

                            slnečné okuliare

                            desiatu, olovrant

                            nápoje

                            farbičky/peračník

   

  V prípade nepriaznivého počasia je možná zmena programu.

 • Deň detí v Medickej záhrade

  Do galérie Deň detí v Medickej záhrade boli pridané fotografie.

 • Školský výlet v Kolárove

  Do galérie Školský výlet v Kolárove boli pridané fotografie.

 • Deň detí

  Deň detí

   V sobotu 2. 6. sme oslávili Deň detí na našom školskom dvore. Rodičia si s deťmi zmerali svoje sily v siedmich disciplínach / Roztrhané korálky, Stolný tenis, Štafeta, Slalom na metle, Hod na kôš, Popoluškin problém, Skákanie vo vreci /. Zašportovali si, zasúťažili a hlavne sa zabavili. Víťazi boli odmenení a nezabudlo sa aj na porazených. Nechýbalo chutné občerstvenie a na záver sa všetci posilnili výborným gulášom.Vďaka rodičom, ktorí venovali tento deň svojim deťom a vďaka aj pedagógom, ktorí mali z tejto akcie dobrý pocit.

  J.J.

 • Tretiakov navštívil generálny riaditeľ LESOV SR

  Tretiakov navštívil generálny riaditeľ LESOV SR

  V stredu 30. mája 2018 našich tretiakov navštívil generálny riaditeľ LESOV SR Ing. Marian Staník, ktorý prišiel osobne odovzdať diplom a vecné ceny našej tretiačke Emke K., ktorá získala 1.miesto v I. kategórii v súťaži Od stromu k zošitu, ktorú vyhlásili LESY SR. Ocenená nebola len Emka, spolužiaci z triedy si domov odniesli krásne drevené pravítko s lesnou tematikou, do areálu školy bude v najbližších dňoch nainštalovaná aktivita lesnej pedagogiky a koncom augusta všetci žiaci školy získajú linajkované zošity vo formáte A5 v dvoch typoch 523 EKO, 524 EKO s výhernými grafickými prevedeniami podľa víťazných žiackych návrhov, ktoré budú LESY SR na svoje náklady prostredníctvom svojich odštepných závodov distribuovať do škôl. Výstava najlepších žiackych prác z projektu Od stromu k zošitu bude počas celej letnej sezóny sprístupnená v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline.

  L.K.

 • Takto sme oslávili MDD

  Do galérie Takto sme oslávili MDD boli pridané fotografie.

 • Zábavno - súťažné dopoludnie

  Zábavno - súťažné dopoludnie

  Aj naša škola  dňa 1. 6. 2018 oslávila Deň detí  zábavnými športovými aktivitami. Žiaci si zmerali sily individuálne i v tímoch. Víťazom sa stal každý zúčastnený, lebo nikto neodišiel bez ceny.

  Za vydarené športové dopoludnie sa podpísalo vedenie školy i pedagogickí pracovníci. Naše poďakovanie patrí taktiež Rade rodičov, ktorí nás finančne podporili.

 • Školský výlet v Kolárove

  Školský výlet v Kolárove

  Dňa 6. júna sa žiaci štvrtých ročníkov vybrali na školský výlet do Kolárova, kde navštívili veľmi zaujímavé miesto - vodný plávajúci mlyn. Priamo v mlyne je zriadené Múzeum vodného mlynárstva. Lodný mlyn je zaradený medzi národné kultúrne pamiatky Slovenska. Je umiestnený do veľmi pekného prostredia riečneho ramena Malého Dunaja v kraji lužných lesov južného Slovenka. Okrem nových poznatkov a informácií, ktoré sa deti dozvedeli z prednášky sa zregenerovali a zrelaxovali v krásnom prostredí prostredníctvom pohybových hier, naháňačiek, schovávačiek, či futbalu. Počasie nám prialo až do samého konca výletu a domov sme sa vracali s novými nezabudnuteľnými zážitkami, ktoré nám zostanú v pamäti.

 • 2. miesto s MASKOTOM VICTOUR 2018

  2. miesto s MASKOTOM VICTOUR 2018

  V mesiaci máj sa žiaci I. stupňa zapojili do druhého ročníka súťaže "Nakresli maskota a poď s nami do tábora", pod záštitou spoločnosti Victour, ktorá je organizátorom detských táborov. Cieľom súťaže bolo nakresliť maskota pre rok 2018. Tretiačka Nataša Tatiana Š. sa svojím výtvarným stvárnením maskota predstave porotcov priblížila získala krásne 2.miesto. Nataške srdečne gratulujeme a prajeme príjemný pobyt v letnom tábore s Victour.

  L.K.

 • 3.miesto v súťaži BUDÚCNOSŤ SVETA 2018

  V tomto školskom roku sa žiaci  I. stupňa zapojili do 3. ročníka výtvarnej súťaže BUDÚCNOSŤ SVETA, v ktorej naša tretiačka Ema K. s výtvarnou prácou „Ekologické myslenie“ získala 3.miesto v kategórii I. stupeň ZŠ. Témy, ktoré v súťaži dominovali, boli ochrana prírody, recyklácia, využitie moderných technológií a zabránenie znečisťovaniu ovzduší. Odborná porota pri voľbe víťazov prihliadala na výtvarnú stránku, súvis s témou životného prostredia a inovativne spracovanie diela. Spomedzi všetkých registrovaných diel, organizátori vybrali tie najkrajšie, najpútavejšie a najoriginálnejšie, ktoré budú naďalej vystavovať. Medzi TOP VYBRANÉ DIELA sa dostali práce Emy K. a Stelly D. z tretieho ročníka, Michaely J. a Anny N. zo štvrtého ročníka. Dievčatám gratulujeme a prajeme veľa úspechov aj v ďalších ročníkoch súťaže.

  L.K.

 • Naše vysnívané ihrisko

  Do galérie Naše vysnívané ihrisko boli pridané fotografie.

 • 6. 6. 2018

  Milí rodičia, 
  pozrite si prehľad platieb za stravu na LPČ. V prípade, ak má žiak preplatok, neplatí stravné. Ostatní môžete uhradiť stravné aj v hotovosti u pani Šillovej.

  Ďakujeme za spoluprácu. 

  Stravné LPČ

 • 5. 6. 2018

  Sú krásne dni a nás to ťahá aj do prírody. V nedeľu 27.5. sme sa stretli na Partizánskej lúke, aby sme strávili pekný deň pri grilovačke, hrách a príjemných rozhovoroch.

  Každý niečo doniesol, napiekli sa koláče. Deti mali svoje hry. Boli fascinované prírodou, vodou. Hľadali sa žubrienky, pekné kamienky. Niekedy sme hľadali aj my deti, keď sa rozliezali po lese.

  Čas nám rýchlo plynul. Zaspomínali sme v rozhovoroch na naše detstvo a staré časy. Takto sme sa poznali ináč, ako pri stretnutí v škole.

  Všetko sa zjedlo a my sme odchádzali zadymení, ale spokojní. Ďakujem rodine pani JURČOVEJ a za to, že prišli skôr, aby obsadili miesto. Tak zase o rok.

  Dáška Hycláková

   


  Spoločná grilovačka rodičov a detí na Partizánskej lúke – 2. B - Obrázok 1

   

 • Ocenenie v súťaži DEŇ ZEME s NATUR-PACKom

  Ocenenie v súťaži DEŇ ZEME s NATUR-PACKom

  Pri príležitosti Dňa Zeme vyhlásila organizácia NATUR-PACK 3. ročník kreatívnej súťaže pre základné školy s názvom "Deň Zeme s NATUR-PACKom 2018", do ktorej sa zapojili aj naši žiaci I.stupňa. Cieľom bolo zamyslieť sa nad predchádzaním vzniku odpadov, triedením a recykláciou. Ocenenie za výtvarno-umelecké prevedenie témy získala tretiačka Zinka B., ktorej srdečne blahoželáme.

  L.K.

 • Spoznávame svoje mesto

  Spoznávame svoje mesto

  V stredu 23. mája 2018, žiaci tretieho ročníka zažili netradičné vyučovanie  vlastivedy formou exkurzie. Vláčik – Blaváčik ich previezol ulicami starého mesta až na Bratislavský hrad. Celou cestou im pani sprievodkyňa rozprávala o histórii hlavného mesta.  

 • Pikopretek

  Vo štvrtok 10. mája sa štvorčlenné tímy piatakov, šiestakov, siedmakov a ôsmakov zúčastnili matematicko-športovej súťaže Pikopretek, ktorá sa konala na Železnej studničke. Deti museli zdolávať náročný terén pri hľadaní jednotlivých stanovíšť. Vyskúšali si, aká je dôležitá spolupráca v skupine a popasovali sa s rôznymi logickými i zábavnými úlohami.


  Všetky tímy sa umiestnili na krásnych pozíciách: piataci – 7. miesto, šiestaci – 15. miesto, siedmaci – 8.miesto. Najlepšie skončili naši ôsmaci, a to na 6. mieste. Deťom gratulujeme k výkonom a už teraz sa tešíme na ďalší ročník Pikopreteku.


                                                                                                                                                     Jana Florianová

 • 4. 6. 2018

  JEJ VELIČENSTVO STOLIČKA

   

              V týchto dňoch si môžete pozrieť v Bibiane zaujímavú interaktívnu výstavu V hlavnej úlohe stolička. Ako názov napovedá, týka sa stoličky.

              Stolička je predmet každodennej potreby človeka. Na výstave sa presvedčíte, že nie je len obyčajným kusom nábytku, ale i predmetom čarovania. Okrem svojej pôvodnej funkcie – slúži na sedenie – sa môžeme s ňou aj hrať. Vyskúšate si, že je to predmet, ktorý sa dá meniť, skladať, rozkladať, obliekať, vyzliekať, priraďovať, dotvárať a spájať.

              Hneď v prvej miestnosti vás zaujmú tonetky zo Slovenského múzea dizajnu v Bratislave. Tonetka je najznámejšia stolička všetkých čias. Navrhol ju už pred 150 rokmi Michael Thonet a vyrába sa dodnes. História výroby týchto stoličiek siaha aj na Slovensko. V roku 1869 založili Thonetovci jednu zo svojich fabrík vo Veľkých Uherciach neďaleko Partizánskeho. Fungovala do roku 1924. Thonetovci sa zaslúžili o rozmach obce a vo fabrike sa vyrobilo 1,8 milióna slávnych stoličiek z bukového dreva. Zašlú slávu výroby svetoznámych stoličiek na Slovensku dodnes pripomínajú rodinná vila, robotnícky dom a pomník Thonetovej dcéry Suzzi, ktorá tragicky zahynula po páde z koňa.

              Stoličky zaujali aj slávnych maliarov, ktorí ich zvečnili na svojich obrazoch. Tu sa stretnete s prvou úlohou – uhádnete, ktorá stolička patrí šašovi, lekárovi, majstrovi a pani učiteľke?

              Stolička nie je len na sedenie. Keď na ňu natiahneme plášť, zmení sa na sporák, priestor na náradie, jedenie, ale i na záhradnú či kozmetickú stoličku. Videli ste už niekedy oblečené stoličky? A stoličky s menami? Ak nie, tu ich nájdete. Môžete ich obliecť aj obuť na módnu prehliadku, ešte vám na móle aj zatlieskajú! Tu ich máme – Pavlína Plastová, Dorota Drevená, Karolína Koženková, Tamara Textilná, Klára Kovová, Petra Prútená.

              V stoličkovej ZOO si vytvoríte stoličkové zvieratká a zahráte sa s nimi. Je tu aj jedna kuriozita. Stoličkovník, čiže pyramída zo stoličiek alebo, ak chcete, stoličkový strom. Radi sa hojdáte? Poslúžte si – drevená hojdacia stolička čaká práve na vás.

              Ak ste už zabudli, ako kedysi vyzerali stoličky v kine, buďte bez obáv. V Bibiane nájdete aj kráľovnú stoličiek – trón. Sedenie na ňom si vyskúšali všetky deti. V poslednej miestnosti na vás čaká pexeso s bláznivými stoličkami: stolička v tvare ľudských nôh, drevený klát ako stolička, stolička-vešiak, „zdeformované“ stoličky, vankúšikové stoličky, stolička v tvare ľudskej ruky, stolička-knižnica pre knihomoľov.

              Na výstave V hlavnej úlohe stolička je sa na čo pozerať. Všade, kde sa pozriete, sú stoličky – drevené, plastové, kovové, textilné, pletené z prútia, ba aj rybárske. Veľmi sa nám páčili šamlíky – malé drevené krásne maľované stoličky pre  deti. Deti VIII. oddelenia ŠKD (4. B), ktoré navštívili výstavu 19. apríla, tento výraz ani nepoznali. Originálne stoličky vytvorili študenti zo Školy úžitkového výtvarníctva v Bratislave.

              Keby ste náhodou mali pocit, že vám chýba stolička, jednu určite máte. Ak ste tipovali tú, ktorá je objektom záujmu vášho zubného lekára, je to správne. Aj to je stolička.

              Stolička prešla od svojho vynájdenia po dnešok mnohými premenami. Jedno sa však nezmenilo. V našich príbytkoch bude mať vždy svoje nezastupiteľné miesto. Výstavu V hlavnej úlohe stolička si môžete pozrieť v Bibiane do 2. septembra 2018. Jej autorky Katarína Kosánová, Lucia Lizáková, Alena Bindzárová a Katarína Hubová pre vás pripravili pestrý stoličkový koktajl.

   

  Marcela Duchková

  ZŠ s MŠ M. R. Štefánika  na Grosslingovej ulici
   

  JEJ VELIČENSTVO STOLIČKA - Obrázok 1

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
  Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
 • +421 2 5292 3482

Fotogaléria