Navigácia ZŠ

 • MISS BÁBIKA

  Do galérie MISS BÁBIKA boli pridané fotografie.

 • MISS BÁBIKA

  V utorok 23. 1. 2018 sme mali krásne popoludnie. Niektoré naše prváčky, druháčky aj tretiačky nám ukázali svoje krásne bábiky a porozprávali nám, ako sa o ne starajú. Niektoré ich prebaľujú, prezliekajú, kŕmia, uspávajú a aj im pri tom spievajú. Porota pozorne sledovala celé dianie, hodnotila samostatný prejav, vystupovanie aj spev.

  Dievčatá boli ocenené nasledovne: 

                          1. miesto Laura Košťálová /3. B/

                          2. miesto Marína Krnčoková /1. A/

                                          Tamara Krauspe /1. B/

                                           Nikola Hamuľáková /2.B/

                           3. miesto Nela Lukáčová /1. A/

                                           Viktória Vráblová /2. B/

                                           Sophia Mills /3. B/

                       Cena poroty Hana Hýblová /3. B/

                           

                       Blahoželáme. Tešíme sa o rok!

 • Magnetizmus – zážitkové vyučovanie štvrtákov

  Magnet...predmet, ktorý  žiaci vnímajú prostredníctvom bežných vecí v domácnosti, aj keď si to často vôbec neuvedomujú. Magnetky na chladničkách, rôzne patenty, hračky..., s ktorými manipulujú a vedia, že magnet dokáže pritiahnuť rôzne predmety. Ich predstavy sú však často naivné a preto nám vyučovacie predmety ako prírodoveda či pracovné vyučovanie poskytujú širokú škálu možností skúmania a pretvárania predstáv.

              Žiaci 4.A mali možnosť skúmať vlastnosti magnetu na prírodovede a pracovnom vyučovaní a môžem konštatovať, že ich rola vedcov naozaj pohltila a zhostili sa jej bravúrne. Spoločne sme pri našej vedeckej činnosti narušili koncept, že magnety priťahujú všetky kovové predmety. Mali sme k dispozícií širokú škálu predmetov z rôznych kovových materiálov (mosadzný svietnik, duralová či oceľová skoba, zlatý či strieborný prsteň, hliníkový a cínový drôt, medený pliešok, skrutky...) a žiaci s prekvapením vlastným skúmaním a manipuláciou zistili, že skutočne magnet nepriťahuje všetky kovové predmety. Naučili sme sa pritom niečo nové aj o kovových zliatinách. Našej výskumnej činnosti predchádzala tvorba predpokladov, ktoré si žiaci na konci vlastným skúmaním overili a zistili nové skutočnosti.

              Neverili by ste, ako sa dá zabaviť s kovovými pilinami... S maximálnym zaujatím žiaci sledovali, ako sú priťahované magnetom, aké krásne obrazce sa z nich dajú vytvárať, ako na ne magnet z rôznych vzdialeností pôsobí. Naše hodiny boli naozaj zážitkové a poučné aj vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia.

   

                                                                                                            Mgr. Zuzana Kubíková

 • Magnetizmus

  Do galérie Magnetizmus boli pridané fotografie.

 • Technika hrou - Ozubené kolesá

  Koleso patrí medzi predmety, ktoré ľuďom už niekoľko tisícročí zjednodušujú každodenný život. Žiaci 4.A sa na hodine prírodovedy pokúšali zistiť, na akom princípe fungujú ozubené kolesá. Skúmali smer točenia kolies v súkolesí pri ich rôznom zapojení. Svoje predpoklady si overovali na modeloch, ktoré mali k dispozícii vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia. V ďalšej aktivite skúmali, ako sa budú točiť kolesá prepojené remeňovým pohonom, ktoré z kolies sa bude točiť pomalšie a ktoré rýchlejšie a či sa vôbec budú točiť. Po „vedeckej“ činnosti im zostal čas ešte aj na konštrukciu vlastných modelov, pri ktorých využili objavené vlastnosti ozubených kolies.

                                                                                                                  

         Mgr. Zuzana Kubíková

 • Ozubené kolesá

  Do galérie Ozubené kolesá boli pridané fotografie.

 • Okresné kolo Šaliansky Maťko

  Dňa 16.1.2017 sme sa zúčastnili 25. ročníka okresného kola recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali Filip Vaškanin z 3.A, Sára Suchovská z 5.A a Oliver Chochol zo 6.A. Náš Filip Vaškanin vo svojej kategórii získal nádherné I. miesto a bude nás reprezentovať na krajskom kole. Ďakujeme našim recitátorom a gratulujeme Filipovi Vaškaninovi a držíme mu palce do ďalšieho kola. Zároveň ďakujeme  p. učiteľkám Hostovej, Petrunčíkovej, Kaščákovej a pánovi učiteľovi Machovi za prípavu a čas venovaný žiakom. 

 • 17. 1. 2018

  Na pozvanie pani Liberčanovej - mamky mojej žiačky, ktorá pracuje ako pedagogička na VŠ v Trnave, sme sa zúčastnili na prácach v tvorivých dielňach v PREŠPORKOVE. Deti pracovali v malých skupinách aj s jej študentkami. Naučili sme sa techniku vyrábania mydielok, sviečok z medových plátoch, farebných solí do kúpeľa, výroby a zdobenia perníkov, dekorácií na stromček z orechových škrupiniek a dekorovanie plechových dóz.
  Toľko vôní, farieb a nápadov. 
  Deti boli nadšené a práca im išla od ruky. Všetky výrobky sa predali na burze na vianočnej akadémií. 
  Ďakujeme pani Liberčanovej a jej študentkám a dúfame, že o rok sa zídeme zas. 

  Dáška Hycláková

   

 • Žiaci v 2. A vytvárali zimnú výzdobu.

  Do galérie Žiaci v 2. A vytvárali zimnú výzdobu. boli pridané fotografie.

 • 16. 1. 2018

  ŠvP informácie

  Miesto: Belušské Slatiny

  Termín: 10.6. – 15.6.2018 

  Cena:  155 €      /ubytovanie, doprava , strava 5x denne, pitný režim , poistenie, výlet,.../

  záloha do 25.11.2017 /30€/

  doplatok do  7.4.2018/125€/

  Číslo účtu: SK22 0900 0000 0000 1147 2185 
  konštantný symbol:      0558

  variabilný symbol:         062018
  správa pre prijímateľa: priezvisko a trieda žiaka

 • Šaliansky Maťko

  Dňa 10.1.2018 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko.

  Celkovo sa zúčastnilo 15 žiakov z druhého až ôsmeho ročníka. 

   

   

   

  I. kategória

  1. Vaškanin Filip 3.A
  2. Hamuľáková Nikola 2.B
  3. Godálová Viktória 2.A

  II. kategória

  1. Suchovská Sára 5.A
  2. Cholvadová Andrea 4.C
  3. Štefancová 4.A

  III. kategória

  1. Chochol Oliver 6.A
  2. Mráz Marek 7.A
  3. Horváth Martin 6.A

  Ďakujeme všetkým zúčastneným za pekný umelecký zážitok. 

  Gratulujeme víťazom, ktorí nás budú reprezentovať na Obvodnom kole 16.1.2018. 

 • Šaliansky Maťko

  Do galérie Šaliansky Maťko boli pridané fotografie.

 • Vesmír nás baví!

  Žiaci 4.C dokázali, že majú v sebe prezentačné schopnosti a tvorivého ducha. Na svojich projektoch pracovali vo dvojiciach, v skupinách, alebo samostatne na tému VESMÍR. Žiaci spracovali rôzne zaujímavosti, ako napríklad planéty, planétky, Slnko, Mesiac, fázy mesiaca, čierne diery, história vzniku rakety, súhvezdia, či Mliečna dráha. Navzájom sa obohatili o nové informácie, spolupracovali so spolužiakmi a vyskúšali si svoje komunikačné a prezentačné schopnosti. Všetci to zvládli na velikánsku jednotku.....a možno je medzi nami aj budúci kozmonaut......

  Triedna učiteľka Tatiana Lehocká

   

 • Vesmír nás baví!

  Do galérie Vesmír nás baví! boli pridané fotografie.

 • 11. 1. 2018

  Milí rodičia, 

  dovoľujeme si Vám pripomenúť, že dňa 15.1.2018 sa uskutočnia TRIEDNE AKTÍVY 

  • 1. stupeň  o 16, 30 
  • 2. stupeň  o 17,00 
 • 11. 1. 2018

  Najkrajšie sviatky v roku deti v školskom klube

  prežívali spevom vianočných piesní, tancovaním a

  kúzelnými tvorivými prácami.

 • Vianočná akadémia žiakov I. stupňa

  Do galérie Vianočná akadémia žiakov I. stupňa boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
  Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
 • +421 2 5292 3482

Fotogaléria