Navigácia ZŠ

 • Urobili sme radosť

       Je už tradíciou našej školy, že naši žiaci dosahujú  dobré výsledky v stolnotenisových súťažiach a táto hra ich veľmi baví.

  Svedčia o tom nainštalované stolnotenisové stoly na chodbách školy, ktoré umožňujú našim deťom zašportovať si aj počas prestávok, či v školskom klube.

  Táto veľká chuť našich žiakov k stolnotenisovej hre nás inšpirovala k veľkému prekvapeniu. Osadili sme pre nich dva pevné stolnotenisové stoly na školskom dvore, ktoré môžu využívať počas vyučovania telesnej výchovy, ako aj po vyučovaní, či v školskom klube pri pobyte vonku.

  A aby toho nebolo málo, pridali sme aj betónové lavičky so smetnými košmi pre tých, ktorí radi odpočívajú na čerstvom vzduchu alebo čakajú na svojich kamarátov či deti. Vytvorili sme tak bezpečný priestor pre malé oázy oddychu pre naše deti a ich rodičov.

  Za to, že toto všetko máme, ďakujeme našim rodičom, ktorí sa o nákup stolnotenisových stolov, lavičiek a smetných košov postarali a finančne podporili tento nápad z 2% daní, ktoré každoročne mnohí z nich venujú škole.

  Tešíme sa, že spoločne podporujeme v deťoch chuť športovať a bezpečne tráviť voľný čas.

  Ďakujeme.                                                                           

                                                                                                           Michaela Hrnčiarová

 • Pán starosta obdaroval našich prvákov

   

       Aj  v tomto školskom roku pán starosta mestskej časti Bratislava Staré Mesto pán Radoslav Števčík dodržal tradíciu a navštívil našich prváčikov, aby ich spolu s pani vedúcou odboru školstva pre Staré Mesto Ľuboslavou Vasilovou privítal medzi žiakmi staromestských škôl a poprial im na začiatku ich prvého školského roka veľa úspechov, dobrých kamarátov a skvelých učiteľov.

  Každé z detí sa pánovi starostovi pochválilo, čo všetko sa už naučili a čo sa im na škole najviac páči.

       Pán starosta však neprišiel s prázdnymi rukami. Priniesol im darček ako sa patrí... Krásnu knihu vhodnú na prvé čítanie „Domček, domček, kto v tebe býva“, ktorá je plná básničiek, rozprávok, piesní a krásnych ilustrácií.

  Deťom tak urobil veľkú radosť. Prisľúbili mu, že do konca školského roka ju celú prečítajú a v júni mu predvedú, čo sa naučili. Ako odmenu im pán starosta prisľúbil veľkú tortu.

  A aby toho nebolo málo, predstavil im a podaroval aj novú knihu rozprávok o starej bratislavskej električke, ktorá premávala medzi Bratislavou a Viedňou.

       Myslím, že návšteva pána starostu a jeho darčeky sú pre deti krásnou motiváciou k čítaniu a láske ku knihám.

  Veď kto môže povedať, že dostal svoju prvú knižku od pána starostu?

   

                                                                                                 Michaela Hrnčiarová

   

 • 22. 10. 2017

  Do galérie Práce žiakov 2.A jeseň 2017 boli pridané fotografie.

 • 20. 10. 2017

  Do galérie Vodárenské múzeum boli pridané fotografie.

 • Vodárenské múzeum

  Dňa 19. 10. 2017 žiaci II. A a II.B absolvovali prehliadku múzea spojenú s výkladom o kolobehu vody – od čerpania, výroby, distribúcie cez jej odvedenie a čistenie až po návrat do prírody. Načerpali informácie aj z histórie spustenia prevádzky bratislavského vodovodu. Na výstavných paneloch a exponátoch mali možnosť vidieť: vodárenskú studňu, elektrickú čerpaciu stanicu na ostrove Sihoť, Podkolibský vodojem, prečerpávaciu stanicu odpadových vôd Zimný prístav. Nechýbali ani technické pamiatky – od skleneného potrubia a ozdobných vodovodných uzáverov cez meracie prístroje až po hydranty, rezy studní a čerpadiel. Nahliadli aj do historickej kancelárie vodára. Pokračovaním náučnej expozície Vodárenského múzea bola záhrada, v nej si žiaci prezreli umiestnené vodné prvky: dekoračné fontány, fontány s pitnou vodou, vyhliadkovú vodárenskú vežu a hracie prvky. A čo im ponúkli na záver? No predsa vodu! Tá najlepšie chutí vo Vodárenskom múzeu.

  Magdaléna Vičanová

   

 • 19. 10. 2017

  POZOR!  POZOR!

   

  Na známosť sa všetkým dáva, že dňa

   

  3. novembra 2017 o 17,30 hod.

   

  sa uskutoční slávnostný ceremoniál prijímania žiakov

  1. ročníka našej školy

  do cechu  žiakov Starého Mesta

  v telocvični školy.

  Pozývame všetkých rodičov, starých rodičov a priateľov školy na

  túto slávnosť pasovania.

  Tešíme sa na Vás!

   

  Vaše deti a pedagógovia školy

   

   

   

 • 19. 10. 2017

  Milí žiaci prvého stupňa, 

  srdečne vás pozývame na zábavno-dobrodružnú akciu NOC V ŠKOLE, ktorá sa uskutočni 3.11. 2017 o 19.00 hod. 

  Vyplnené prihlášky odovzdajte svojim triednym učiteľom najneskôr do 25.10. 2017.   
  Tešíme sa na Vás! devil 

  PRIHLÁŠKA.doc

 • Ostrov pokladov

  Staromestská knižnica v spolupráci s Poštovou bankou si 12.10.2017 pre našich žiakov z 3. A triedy pripravila besedu na tému Ostrov pokladov. Nielen samotným rozhovorom, ale aj nasledujúcou praktickou činnosťou sa pani Kolembusová snažila priblížiť finančnú gramotnosť našim žiakom. Žiaci sa aktívne zapájali do činností a milo nás prekvapili svojimi znalosťami a skúsenosťami . Akcia sa žiakom veľmi páčila a na záver boli odmenení aj malým darčekom.

 • 18. 10. 2017

  Do galérie Ostrov pokladov boli pridané fotografie.

 • 17. 10. 2017

  Do galérie Jesenná súťaž boli pridané fotografie.

 • Výsledky súťaže „Najkrajší jesenný  výrobok rodiny“

  V súťaži bolo hodnotených 54 výrobkov.

  Víťazné práce jednotlivcov:

  1.A Ferati, Kopálová, Hatalová

  1.B Adamkov, Garaj, Gula, Krauspe

  2.A Lipský, Kopuncová, Papánková

  2.B Olijáš, Gabrhelová, Detvan

  3.A Piptová, Krecháč, Riháková

  4.A Bayerová, Lacková, Hamuľáková

  4.C Pallová, Hornyák, Neamtu

  5.B Adamková

  7.B Andorová

  Víťazné práce – skupinky žiakov:

  Fundárková: Iva, Lea a Bruno

  Štefániková: Naďa, Nataša a Polom Artur

  Zibrinová: Tamara, Tatiana a Marendiaková Kristína

   

  Gratulujeme!

 • Naši šikovní športovci

  ​Družstvo žiakov, ktoré reprezentovalo našu školu v cezpoľnom behu dňa 5.10.2017 v Horskom parku

  ​Družstvo chlapcov - Miki, Max, Adam obsadili vo svojej kategórii 1. miesto

  ​Družstvo dievčat - Saša, Izabela, Veronika obsadili vo svojej kategórii 3. miesto

  Víťaz v kategórii mladších žiakov - Mikuláš Józsa

  ň

  Víťazom srdečne blahoželáme, všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalších športových výkonoch.


   

                                                                                  Katarína Seňanová

   

 • Prihláška do ŠvP

 • 8. 10. 2017

  Do galérie Svetový deň jazykov boli pridané fotografie.

 • Svetový deň jazykov

  Ani naša škola nezabudla na SVETOVÝ DEŇ JAZYKOV. Naši žiaci si k tomuto významnému dňu pripravili prezentácie o rôznych krajinách sveta. Kľúčovými krajinami boli Alžírsko, Brazília, Fínsko a Japonsko. Nebolo to však také jednoduché. Naši prezentéri zo všetkých tried druhého stupňa nám formou „PowerPointových“ prezentácií nielen priblížili tieto krajiny, ale aj nás niečo nové naučili. Dobre pripravenými prezentáciami vzbudili záujem  u veľkých i malých žiakov. Vhodne komunikovali s publikom. Zaujali i spätnou väzbou formou malého kvízu. Nezabudli ani na prezentáciu jedla a prezentáciu typického oblečenia a tradičných hudobných nástrojov. Akcia bola veľmi vydarená, žiakom a  učiteľom sa veľmi páčila, čo potvrdili aj búrlivým potleskom na záver.

  Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do tejto akcie, ako aj rodičom, ktorí pripravili gastronomické pochúťky.

  Fotky z akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

  Nina Mojžitová

 • 5. 10. 2017

  Do galérie Zážitkové učenie v 3.A boli pridané fotografie.

 • Zážitkové učenie v 3. A

  Vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia v našej škole vyučujeme hravo a zážitkovo. Aj náročnú tému "OZUBENÉ KOLIESKA" žiaci zvládli bez najmenších problémov. 

 • "Viem, čím budem a prečo"

  Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapoja do súťaže s výtvarným stvárnením svojho budúceho povolania 😉 Držíme prsty!

 • 5. 10. 2017

  Do galérie Viem, čím budem boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
  Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
 • +421 2 5292 3482

Fotogaléria