Navigácia ZŠ

Dôležité dokumenty

Oznámenie poistnej udalosti z úrazového poistenia.pdf 

Postup:

1.rodič  vytlačí tlačivo, 

2 vypíše a prinesie ho na potvrdenie do školy (ak sa úraz stal v škole, škola musi mať zdokumentovaný ZÁZNAM o ÚRAZE),

3. rodič vyplnené a podpísané tlačivo zanesie alebo pošle poštou na hociktorú pobočku poisťovne GENERALI,

4. poistovňa komunikuje už len so zákonným zástupcom žiaka.

 POZOR ! NEZABUDNITE UVIESŤ ČÍSLO POISTENIA  : 2401536930  Platí od 1.10.2017 ( mení sa vždy v  októbri nasledujúceho roka)

PROTOKOL prijatie do 1. rocnika.doc

VZN 8/2014 o určení školských obvodov základných škôl v zriadovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava -Staré Mesto.pdf

Žiadosť o odklad (Dávajte spolu s odporúčaním CPPPaP a odporúčaním pediatra) 

Dotaznik do 1. ročníka.xls

Prihláška ETV/NBV.doc

 

 

Školský poriadok pre žiakov školy

Smernica o ospravedlnovaní žiakov

Rámcové učebné plány.docx

Inovovaný školský vzdelávací program.docx

Hodnotiace správy 

Organizácia školy 2017 - 2018.doc

Výchovný program ŠKD 2013-2018

Prevádzkový poriadok na školskom dvore

Žiadosť o prijatie na ZŠ

Žiadosť o povolenie absolvovať povinnú školskú dochádzku v zahraničí


  

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria