Navigácia ZŠ

Združenie rodičov

O združení

Združenie rodičov je hlavným nástrojom v rukách rodičov, ako mať možnosť rozhodovať o niektorých činnostiach, akciách či investíciách školy, ako mať istotu, že názor rodiča sa dostane na tie správne miesta a bude vypočutý. Výkonným orgánom Združenia rodičov je Rada rodičov.

Rada rodičov pozostáva v školskom roku 2018/2019 z 20 členov (triednych dôverníkov) a čestných členov. Každý člen je triednym dôverníkom a je volený vždy na začiatku školského roka na prvom ZRPŠ. Väčšinou zostáva triednym dôverníkom ten istý rodič počas celej školskej dochádzky. Samozrejme, v prípade nespokojnosti rodičov či triedneho dôverníka, prípadne jeho pracovnej zaneprázdnenosti, je možná zmena alebo zastupovanie kedykoľvek počas trvania školského roka. Na miesto odvolaného či odídeného dôverníka však musí byť zvolený ďalší rodič, aby mala trieda stále zastúpenie v Rade rodičov.

Názor každého dieťaťa, rodiča či priateľa školy je dôležitý, preto pokiaľ máte akékoľvek nápady, návrhy či pripomienky, povedzte o nich svojim triednym dôverníkom alebo napíšte priamo nám.

Triedny dôverník tlmočí Rade rodičov požiadavky, priania či výhrady rodičov zo svojej triedy, ktorými sa následne Rada rodičov zaoberá na svojich stretnutiach. Na pravidelných ZRPŠ potom triedny dôverník informuje rodičov o dianí a plánoch školy, či o riešení aktuálnych problémov.

Rada rodičov sa stretáva minimálne 4-krát do roka, podľa potreby aj častejšie.

Trieda Meno E-mail Poznámky
1.A Roland Vízner 1A.grosslingova@gmail.com  
1.B Hana Lasicová hana.lasicova@gmail.com  
1.C Lenka Gabrhelová lenka.gabrhelova@gmail.com  
2.A Norbert Maur

norbertmaur@gmail.com

 
2.B Barbora Štrbáková

bstrbakova@gmail.com

 
3.A Ivan Bojna

skola@akib.sk

 
3.B Zuzana Wolf

zuzanka.wolf@gmail.com 

 
4.A Renata Józsová jozsa@chello.sk predseda RR
4.B Silvia Grešlíková silvia.greslik@gmail.com  
5.A Martina Ondrušová martina.ondrusova@hotmail.com  
5.B Peter Styk peter@artistyk.sk  
5.C Miroslava Švecová svecova.mk@gmail.com  
6.A Lucia Čírová lucia.cirova@gmail.com  
6.B Vladimíra Šolinová vladimira.solinova@gmail.com  
7.A Alexandra Hanusová alexandra.hanusova2015@gmail.com  
7.B Nadežda Daubnerová nadezda.daubnerova@dell.com  
8.A Andrea Becker andrea.becker@trust.sk  
8.B Dáša Strížová strizova.dasa@gmail.com  
9.A Zoltán Kövágó ing.kovago@gmail.com  
9. B Lívia Osifová livia.osifova@gmail.com  
  Mária Zanechalová zanechalova@gmail.com  hospodár RR

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria