Navigácia ZŠ

Združenie rodičov

Fakturačné údaje

Združenie rodičov pri Základnej škole Milana Rastislava Štefánika

Grösslingová 48, 811 09 Bratislava

občianske združenie zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-14566

www.zsgrosslingova.sk

IČO: 30869609, DIČ: 2022336481

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava,

číslo účtu: 0011472185/0900

IBAN: SK22 0900 0000 0000 1147 2185

BIC: GIBASKBX

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria