Navigácia ZŠ

O škôlke

            

 

Charakteristika materskej školy
 

                

Materská škola (MŠ) je 4-triedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje aj poldennú starostlivosť deťom podľa potreby a želania rodičov. Materská škola je umiestnená v budove Základnej školy Milana Rastislava Štefánika Grösslingová 48 na prvom poschodí.

 

Popis priestorov materskej školy

Do priestorov MŠ sa vstupuje samostatným vchodom, ktorým sa dostaneme do prvej chodby. Na pravej strane chodby je vchod do priestorov zástupkyne riaditeľa školy, oproti vstupným dverám je zborovňa a dve šatne. Na ľavej strane je dlhá úzka chodba. V tejto chodbe sú po pravej strane za sebou umiestnené štyri triedy a po ľavej strane sú štyri spálne a štyri umývarky s WC so samostatnými vchodmi. Na prízemí sa nachádza jedáleň. Materskej škole patrí aj školský dvor.

 

Školský dvor budeme využívať v maximálnej miere počas celého školského roka. Predškolskú výchovu uskutočňujeme podľa Školského vzdelávacieho programu Grösslingáčik. V materskej škole pracuje 8 pedagogických zamestnancov. Všetky učiteľky sú kvalifikované. Na žiadosť rodičov /zákonných zástupcov/ poskytuje predškolské zariadenie odborné konzultácie o výchove dieťaťa, ktoré navštevuje MŠ.

 

Aktivity v materskej škole

Poslaním predškolského zariadenia je dopĺňať rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami. Rešpektujeme práva dieťa.

V jednotlivých triedach v rámci východno-vzdelávacieho procesu obe učiteľky úzko spolupracujú. Podľa záujmu detí a rodičov sa uskutočňuje v MŠ každoročne kurz korčuľovania a plávania, ponúkame krúžky tanečnej rytmiky a anglického jazyka v spolupráci s Helen Doron.  Spolupracujeme s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva (CPPP) a ponúkame logopedickú starostlivosť.

Každoročne pripravujeme rôzne akcie - Mikulášsku besiedku, posedenie pri stromčeku, fašiangový karneval, Deň matiek, Deň detí, školský výlet. Počas školského roka navštevujeme Štátne bábkové divadlo (ŠBD), mestskú knižnicu a prizývame do MŠ umelcov, ktorí svojim programom spestrujú život deťom v materskej škole.

 

 

Navigácia MŠ

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria