Navigácia ZŠ

Naše krúžky

Táto stránka nie je aktualizovaná. V priebehu septembra  a po dohode s lektormi ju zaktualizujeme. Predbežne si môžete pozrieť, na aké krúžky sa deti budú môcť prihlásiť v šk. roku 2018/2019 

Krúžková činnosť začína v mesiaci október 

Pôvodné informácie z minulého šk. roka:

Pre deti materskej školy sú pripravené záujmové krúžky, ktoré môžu spestriť ich pobyt u nás. Pomôžu rozvíjať ich schopnosti, či talent a zároveň sa hravou formou niečo nové naučia. Prihlásiť Vaše deti na jednotlivé krúžky je možné priamo v priestoroch našej MŠ. V prípade, že potrebujete bližšie informácie, obráťte sa na pani učiteľky, ktoré Vám ochotne poradia a pomôžu.

Krúžky určené pre deti zo všetkých tried:

 

Tanečná rytmika                                                    Vedie: Michaela Vrabková

Krúžok tanečnej rytmiky je určený pre všetky deti, ktorým sa páči pohyb v rytme hudby. Základné tanečné pohyby, veľa zábavy a hra - to všetko čaká na záujemcov o tento krúžok. Ak všetko pôjde tak ako má, tak nám malí tanečníci na spoločnom vystúpení pre rodičov aj zatancujú.

I. skupina:  Kačičky + Myšky, v utorok o 14.50 - 15.35 h.

II. skupina: Sovičky + Motýliky, v utorok o 15.40 - 16.25 h.

Prvá hodina: v utorok 3.10.

 

Anglický jazyk   

Helen Doron – Svetový líder v odvetví vyučovania angličtiny ako druhého jazyka

Pred 30 rokmi lingvistka a pedagogička Helen Doron urobila zásadný prevrat vo vyučovaní angličtiny ako cudzieho jazyka pre malé deti vyvinutím metódy, ktorá napodobňuje spôsob, akým sa bábätká učia svoj materinský jazyk. Dnes je Helen Doron English medzinárodnou obchodnou sieťou vo viac ako 30 krajinách. Takmer 2 milióny detí dnes rozpráva po anglicky vďaka Helen Doron.

Jazyk hudby

Tak sa začal medzinárodný úspešný príbeh Helen Doron English. V roku 1985 sa Helen Doron pustila do vytvárania svojich vlastných učebných materiálov, aby pomohla deťom rozumieť a rozprávať po anglicky. Pochopila, že čítanie a písanie sú odlišnými schopnosťami ako porozumenie a rozprávanie. Zatiaľ čo v školách učitelia vedeli len to, ako vyučovať jazyk cez čítanie a písanie, prevratná metodológia Helen Doron umožnila deťom naučiť sa rozprávať a porozumieť angličtine skôr, než sa naučili čítať alebo písať – presne tak, ako vo svojom materinskom jazyku. Dokonca aj bábätká sa môžu naučiť angličtinu s metódou Helen Doron. Navrhla svoj prvý kurz pre ranú výučbu angličtiny, postavený na základoch pozitívnej spätnej väzby a opakovaného počúvania.  Vytvorila domáce nahrávky piesní, riekaniek a príbehov a začala vyučovať vo svojom susedstve v severnom Izraeli.

Je to naozaj jedinečné! Program Didi the Dragon a Polly the Collie je najpokrokovejšia a najefektívnejšia skúsenosť s učením sa angličtiny, ktorá je dnes k dispozícii pre deti v predškolských zariadeniach.

Didi a Polly sú hlavné postavy kurzu na 4 roky výučby angličtiny pre deti predškolského veku. Jedinečné učebné sety boli odborníkmi navrhnuté tak, aby vštepili základy anglického jazyka deťom vo veku od 2 do 7 rokov prostredníctvom piesní, tancov, príbehov a hier. Kvalifikovaní učitelia, špeciálne školení v tejto inovatívnej metóde, využívajú zábavnú, pozitívnu spätnú väzbu a povzbudzovanie, aby boli deti stále zamestnané a motivované.


Pondelok:  Kačičky a Myšky od 15.00 do 15.30 h.

                  Motýle a Sovy: od 15.30 do 16.00 h.

Piatok :     Kačičky a Myšky od 15.00 do 15.30 h.

                 Motýle a Sovy: od 15.30 do 16.00 h

 

Rozšírené vyučovanie anglického jazyka a individuálna výučba:

Pondelok: Sovy: od 15.00 do 15.45 h

Streda:  Myšky a Kačičky: od 15.00 do 15.45 h

 

Telefón:

pevná linka: +421 2 442 585 88

mobil: +421 918 649 408

WWW:

oficiálny: http://www.helendoron.com http://www.kangiclup.com/

E-mail:

oficiálny: slovakia@helendoron.com http://www.didiandpolly.sk/

Adresa:

Helen Doron Early English Learning Centre

Vajnorská 78
831 03 Bratislava-Nové Mesto                                                      

 

Fit Kids

 

Motto: „Ak zdravo vyrásť, tak jedine s nami.“

 

Program Fit Kids ponúka účastníkom veľa fyzických výhod spojených s účasťou v športových hrách ,vrátane zlepšenia koordinácie celého tela, rovnováhy a aeróbnej kapacity a uvedomenie si vlastného tela.


Tréningová osnova

Základy gymnastiky, pohybových a loptových hier, základy úpolov, cvičenia na flexibilitu pohybov a posilňovania hlbokého stabilizačného systému. 

Každý štvrtok od 15.00 - do 16.00 h.

Rodičia pozor!

Dieťa nesmie opustiť MŠ bez vedomia učiteľky!!!

Trenéri :
0904 202 621 - Michalčin
0911 192 125 – Dikacz

info@fitkids.sk


 

Sezónne krúžky:

 

Lyžovanie

Korčuľovanie

Plavecký kurz


Bližšie informácie budú upresnené neskôr.

 

 

Sovičky a motýle pozor!

Každú v stredu vrátane 7.2.2018

(okrem prázdnin) sa začínajú

  KREATÍVNE DIELNIČKY,  

v čase od 14.45 hod. do 16.15 hod., v priestoroch MŠ, pod vedením Alexandry Kissovej.

 

Motýle od 14.45 hod. do 15.30 hod.

Sovy od 15.30 hod. do 16.15 hod.

 

Cieľom krúžku je rozvíjanie  estetického cítenia a detské poznávanie skutočností prostredníctvom výtvarného prejavu.

Poplatok: 4€ na hodinu, sa platí vopred.

Vždy na začiatku mesiaca platby a termíny budú zverejnené na nástenke v MŠ.

Kontakt:

tel.: 0908 713 316

e-mail: sasakiss11@gmail.com

 

 

 


 

Navigácia MŠ

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria