Navigácia ZŠ

Rada Školy

Rada Školy

P. č. Meno, priezvisko členstvo v rade školy od emailová adresa poznámka
1. Miroslava Švecová 23.10.2017 svecova.mk@gmail.com predsedníčka rady školy, zástupca rodičov ZŠ
2. Milan Drdoš 15.11.2016 milandrdos1@gmail.com podpredseda rady školy, zástupca rodičov ZŠ
3. Renata Józsová 07.11.2012 jozsa@chello.sk zástupca rodičov ZŠ
4. Štefančíková Zuzana 23.10.2017 z.jakesova@gmail.com zástupca rodičov MŠ
5. Michaela Vrabková 22.10.2012 vrabkova@gmail.com zástupca pedagogických zamestnancov MŠ
6. Ivan Macho 16.09.2014 ivo.m@centrum.sk zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ
7. Roman Karvaš 22.10.2012 romo11@zoznam.sk zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠ
8. Petra Hitková 20.02.2019 p.hitkova@upcmail.sk zástupca Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
9. Petr Skalník 20.02.2019 peter.skalnik@gmail.com zástupca Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
10. Vladimír Palko 20.02.2019 palko.vladimir@gmail.com zástupca Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
11. Milan Remiš 20.02.2019 milan.remis.bratislava@gmail.com zástupca Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria