Navigácia ZŠ

Rada Školy

Rada Školy

P. č. Meno, priezvisko členstvo v rade školy od emailová adresa poznámka
1. Mgr. Mária Zanechalová 07.11.2012 zanechalova@gmail.com predsedníčka rady školy, zástupca rodičov ZŠ
2. Milan Drdoš 15.11.2016 milan.drdos@gmail.com  podpredseda rady školy, zástupca rodičov ZŠ
3. Mgr. Renata Józsová 07.11.2012 jozsa@chello.sk zástupca rodičov ZŠ
4. Ing. Michal  Čačányi 10.09.2013 mcacanyi@gmail.com zástupca rodičov MŠ
5. p. Michaela Vrabková 22.10.2012 vrabkova@gmail.com zástupca pedagogických zamestnancov MŠ
6. Mgr. Ivan Macho 16.09.2014 ivo.m@centrum.sk zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ
7. p. Roman Karvaš 22.10.2012 romo11@zoznam.sk zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠ
8. Mgr. art. Veronika Remišová M. A. ArtD. 18.02.2015 info@remisova.sk zástupca Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
9. MUDr. Viera Satinská 18.02.2015 vsatinska@gmail.com zástupca Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
10. Mgr. Vladimír Palko 18.02.2015 palko.vladimir@gmail.com zástupca Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
11. Ing. Kristián Straka 18.02.2015 kristian.straka@gmail.com zástupca Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria