• 2017/2018

    • ZÁUJMOVÉ   ÚTVARY  ŠKOLSKÝ   ROK   2018/2019

      

     Krúžky školy – hradené vzdelávacími poukazmi:

      Názov útvaru

       Meno vedúceho

     útvaru

     Ročník

      

     Deň/Čas

     Krúžok slovenského jazyka

     p. Liptáková

     9.A

     Pondelok: 12,45

     Krúžok slovenského jazyka

     p. Liptáková

     9.B

     Streda: 12,45

     Matematický krúžok

     p. Florianová

     9.A

     Streda: 14,00

     Matematický krúžok

     p. Florianová

     9.B

     Štvrtok: 14,00

     Matematika inak

     p. Chytilová

     8.ročník

     Streda: 14,00

     Zábavná angličtina

     p. Mojžitová

     6.ročník

     Pondelok: 14,00

     Zábavná nemčina

     p. Mojžitová

     6.ročník

     Utorok: 14,00

     Anglická gramatika

     p. Poghosian

     2.stupeň

     Piatok: 14,00

     Zumba

     p. Vičanová

     3. - 4. ročník

     Pondelok: 14,00

     Matematika hrou

     p. Petrunčíková

     4.ročník

     Pondelok: 12,35

     Počítačko A

     p. Macho

     2.ročník

     Pondelok: 13,00

     Počítačko B

     p. Macho

     2.ročník

     Štvrtok: 13,00

     Loptové hry

     p. Hatalová

     2.stupeň

     Utorok: 14,00

     Floorbal

     p. Kelemen

     6.-7.roč.

     Streda: 14,30

     Floorbal

     p. Kelemen

     4.-5.roč.

     Pondelok: 14,30

     Výtvarný krúžok

     p. Jurigová

     2.ročník

     Štvrtok: 13,30

     Výtvarno-estetický krúžok

     p. Dlugošová

     2.stupeň

     Streda: 13,00

      

     Názov útvaru

       Meno vedúceho

     útvaru

     Ročník

      

     Deň/Čas

     Tvorivé dielničky

     p. Kaščáková

     4.ročník

     Pondelok: 14,00

     Divadielko

     p. Hostová

     2.stupeň

     Utorok: 13,45

     Angličtina hrou

     p. Kopálová

     3.-4.roč.

     Utorok: 14,00

     Hravá angličtina

     p. Lehocká

     1.-2.roč.

     Piatok: 13,00

     Pondelok: 13,00

     Basketbalový krúžok

     p. Mižičko

     2.-3.roč.

     Štvrtok: 14,00

      

     Krúžky iných organizácií – platené:

     Názov útvaru

      

     Meno vedúceho útvaru

     Ročník

     Deň/Čas

     Veda nás baví

      

      

     2. – 4.

     Štvrtok:

     14,00 – 15,00

     Športový krúžok

          „FitKids“

      

     1. – 4.

     Utorok:

     15,00 – 16,00

     Štvrtok:

     15,00 – 16,00

     16,00-17,00 MŠ

     Škola karate Okinavan

      

     p. Debrecký

     1. – 9.

     Pondelok - štvrtok:

     15,30 – 16,30

      

     Počítačová animácia

     p. Held

     2.- 7.

     Pondelok- piatok:

     15,00 – 17,00 Streda:

     16,00 – 18,00

     Kurz anglického jazyka – jazyková

     škola CLASS

     p.Wienk

     3.- 5.

     Utorok :       

     Štvrtok: čas ešte upresníme

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Bc. Helga Dovalová +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Judita Šillová +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
 • Fotogaléria

  • Takto sme oslávili koniec roka 2018/2019
  • Škola v prírode 1. - 3. ročník
  • Škola v prírode II. stupeň
  • Športový deň pre deti a rodičov – oslavujeme MDD
  • Aj my sme oslávili MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
  • Školský koncoročný výlet - Červený Kameň
  • Pikopretek 2019
  • Škola v prírode TWISTOVO - I.turnus
  • Zápis do 1. ročníka
  • Netradičné vyučovanie v galérii
  • SLÁVIK SLOVENSKA 2019 - školské kolo
  • Úspech v medzinárodnej výtvarnej súťaži