Navigácia ZŠ

Školská jedáleň

Základné informácie

Vedúca ŠJ Judita Šillová
Hlavná kuchárka Zdenka Ivančíková
Kuchárka Iveta Vágová
Pracovníci v prevádzke Žaneta Greková
  Petra Skyvová
  Zuzana Salihu
   

 

Stránkové dni v ŠJ

PONDELOK – PIATOK od 7:00 do 8:15 hod. v kancelárii vedúcej ŠJ, p. Šillovej.

e-mail: zsgrosba.sj@gmail.com

Akékoľvek informácie ohľadom stravovania poskytne vedúca ŠJ osobne

alebo telefonicky na čísle 02 / 52 96 84 17.
V čase neprítomnosti zastupuje vedúcu ŠJ hlavná kuchárka, p. Ivančíková .

Milí rodičia,

deti z materskej školy v budove ZŠ majú v jedálni ZŠ  desiatu. Obed a olovrant sa podáva vo vlastnej jedálni v MŠ na I. poschodí. Deti vo vysunutej MŠ na prízemí majú desiatu, obed a olovrant vo vlasnej jedálni .
V čase od 12,00 do 14,00 sa stravujú v jedálni ZŠ žiaci I. a II. stupňa a učitelia podľa rozvrhu hodín. 

 

Zmena v systéme v školskom roku 2012 / 2013:

V záujme zjednodušenia a sprehľadnenia celého chodu kuchyne a jedálne prechádza naša školská jedáleň od 3. septembra 2012 na nový systém.Pôvodný systém papierových lístkov bol zmenený na čipový.V súčasnosti bude na vydávanie obedov postačovať ČIP (v hodnote 2,--€) , ktorý dostane každé dieťa na začiatku školského roka u vedúcej školskej jedálne po zaplatení u vedúcej školskej jedálne po zaplatení prvej platby na mesiac september. Každé dieťa bude mať čip pri sebe, keď pôjde na obed do školskej jedálne, kde priložením k čítačke potvrdí svoj príchod do jedálne. V prípade, že dieťa nebude mať uhradené obedy na daný mesiac, nebude môcť dostať obed.

Preto Vás, milí rodičia, veľmi pekne prosíme o včasnú úhradu sumy za stravu, aby Vaše dieťa nemalo v školskej jedálni problém.

Nový systém sa netýka detí, ktoré navštevujú našu materskú školu.

Platby:

Platbu na stravu prosíme zasielať na číslo účtu ŠJ:

Predčíslie: 35                              číslo účtu: 23338012            Kód banky: 0200

V tvare IBAN:      SK20 0200 0000 3500 2333 8012

Pozor, od 10. novembra 2014 nadobúda platnosť nové rozhodnutie o spôsobe uhrádzania platieb za stravu v školskej jedálni. Rozhodnutie a variabilné symboly nájdete v rubrike Školská jedáleň.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria