• Školský špeciálny pedagóg

   • Školský špeciálny pedagóg na základnej škole: 

    • poskytuje odbornú starostlivosť vzdelávajúcim sa formou integrácie,
    • podieľa sa na vypracúvaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu vzdelávania dieťaťa a na jeho výchove a vzdelávaní,
    • poskytuje individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby,
    • poskytuje konzultácie, odborné poradenské služby a metodickú pomoc pedagógom,
    • spolupracuje s výchovným poradcom, s poradenskými zariadeniami.
     
     
     

    Kontakt:

    Mgr. Diana Kuthanová
    diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk
    +421 2 5292 3482

     

    Konzultačné hodiny: 
     


                    

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482