• ÚSPECH VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI

     • Pri príležitosti 75. výročia Víťazstva v druhej svetovej vojne Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku a Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave usporiadali tematickú umeleckú súťaž detskej kresby „Rusko mojimi farbami. 75 rokov nášho spoločného Víťazstva.“ Medzinárodná porota zložená zo špičkových výtvarníkov ocenila prácu nášho žiaka Miška B. z 5.A špeciálnou cenou. Srdečne blahoželáme a tešíme sa z krásneho úspechu!

     • Pozor: Dôležitý oznam pre rodičov budúcich prvákov

     • Vážení rodičia, 

      tí, ktorí ste sa nedostavili na prvý termín kontroly elektronickej prihlášky a protokolov, dostavte sa na kontrolu dňa 19. 5. 2020 (utorok) od 14,00 do 18,00 hod.

       Súčasťou kontroly je aj  PROTOKOL - prijatie do 1. ročnika so splnomocnením, ktorý vyplňte a prineste so sebou (stiahnete si ho kliknutím na slovo PROTOKOL).

      Pri overovaní správnosti údajov zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:

      • rodný list dieťaťa,
      • občiansky preukaz,
      • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa,
      • v  prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy a súhlas druhého zákonného zástupcu. 

       

      Rodičia musia mať rúško, rukavice a vlastné pero. 

     • Prihláška ETV/NBV

     • Milí rodičia,

      žiadame Vás, aby ste vypísali prihlášky na ETV/NBV a najneskôr do 15.5.2020 ich zaslali na mail svojim tr. učiteľom  (v prípade, ak máte tú možnosť, môžete ich  naskenovať a zaslať). Bližšie informáce Vám poskytnú triedni učitelia. 

      Prihláška ETV/NBV