• Netradičný koniec školského roka

     •      Školský rok 2019/2020 bol netradičný a výnimočný.

      Plný výnimočných udalostí, výnimočných zážitkov. Vedomosti a nové zručnosti sme získavali výnimočným spôsobom a my pedagógovia, deti a rodičia sme sa týmto novým okolnostiam, ktoré nám pripravil vírus COVID-19, museli prispôsobiť. A to sa nám podarilo ...

      Veľká vďaka patrí všetkým pedagógom, žiakom i rodičom ... zvládli sme to.

           Sme šťastní, že aspoň rozlúčku s uplynulým školským rokom sa podarilo usporiadať v škole, spoločne.

      Je pravda, že i ona bola výnimočná a netradičná, o čom svedčia i fotografie.

       

      Prajeme veselé prázdniny!                                                                              M.H.

     • OVEROVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A PODPIS PRIHLÁŠOK MŠ

     • Vážení rodičia,

      dostavte sa do materskej školy na podpis vašich elektronických prihlášok a kontrolu správnosti ich vyplnenia.                          

      Overovanie údajov bude prebiehať vo vedľajšej budove MŠ (bývalé Prešporkovo), kde je vstup do budovy priamo  z ulice Grosslingová, nie v hlavnej budove ZŠ s MŠ.

       

      Usmernenie 

       

      V stredu 10.6.2020 od 10.30 do 13.00 hod. sa dostavia rodičia detí, ktorých  priezvisko dieťaťa je pod písmenom A až G;

      Vo štvrtok 11.6.2020 od 10.30 do 13.00 hod. sa dostavia rodičia detí, ktorých priezvisko dieťaťa je pod písmenom H až M;

      V piatok 12.6.2020 od 10.30 do 13.00 hod. sa dostavia rodičia detí, ktorých priezvisko dieťaťa je pod písmenom  N až V;

       

      Pri overovaní správnosti údajov zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:

      • rodný list dieťaťa;
      • občiansky preukaz;
      • vytlačené potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa;
      • v prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy a súhlas druhého zákonného zástupcu;

       

      Rodičia musia mať rúško, rukavice a vlastné pero.

       

      Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka ZŠ s MŠ zákonným zástupcom dieťaťa v termíne do 30. júna 2020.

       

     • Vyhodnotenie súťaže

     • Srdečne blahoželáme Ivkovi L. ktorý sa na základe počtu hlasov umiestnil na 2.mieste výtvarnej súťaže Aká je budúcnosť cestovania? Keďže súťažil za celú triedu, chceme sa mu srdečne touto cestu poďakovať. 

      Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí hlasovali za túto nádhernú výtvarnú prácu.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    • skola@zsgrosslingova.sk
    • +421 2 5292 3482
    • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
    • 31810993
    • 2021687118
    • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
    • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
    • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
    • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
    • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
    • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
    • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
    • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482