Navigácia ZŠ

O škole

Profil školy

Milí rodičia, žiaci a priatelia našej školy,

vítame vás na úplne nových stránkach ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, ktorá sa nachádza na Grosslingovej ulici 48 v Bratislave - Starom meste a tešíme sa, že vás môžeme aj takouto formou pravidelne informovať o každodennom živote, ale aj o novinkách na našej škole. Tieto stránky sú výsledkom spoločného úsilia vedenia školy a Rady rodičov. Veríme, že vám pomôžu pri hľadaní informácií týkajúcich sa štúdia u nás a priblížia dianie a život na našej škole.

Ak vám bude niečo na týchto stránkach chýbať, napíšte nám a my sa pokúsime v čo najkratšej dobe to doplniť.

Krátko z histórie školy

Základná škola Milana Rastislava Štefánika na Grosslingovej ulici je v centre Bratislavy. Má zaujímavú a bohatú históriu, ktorá sa začala písať jej slávnostným otvorením 30. septembra 1931

Vo dvoch krídlach budovy pracovali vtedy dve školy pod názvom "Štefánikove štátne ľudové a meštianske školy". Jedna bola chlapčenská a druhá dievčenská. V tom čase bolo na škole 10 tried, v ktorých učilo 13 učiteľov.

Počas druhej svetovej vojny školu poškodilo bombardovanie. Až po jej oprave a rekonštrukcii v roku 1949 sa začalo vyučovať v pôvodnej budove.

V roku 1970 sa vytvorila z oboch škôl len jedna pod názvom Základná deväťročná škola, v posledných rokoch len Základná škola.

10. novembra 1995 škola získala čestný titul a bola zaradená do siete pridružených škôl UNESCO.

Pôvodné pomenovanie školy po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi z roku 1931 bolo vrátené v máji 1996.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria