Navigácia ZŠ

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
Email školy: skola@zsgrosslingova.sk
Telefón: +421 2 5292 3482
Adresa školy: Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
IČO: 31810993
DIČ: 2021687118
Riaditeľka ZŠ s MŠ: Mgr. Mária Hronská
riaditelka@zsgrosslingova.sk
0915 724 351
Zástupkyňa pre ZŠ: Mgr. Michaela Hrnčiarová
michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk
0915 724 350
Zástupkyňa pre MŠ: Bc. Helga Dovalová
+421 2 5292 3750
zsgrosba.ms@gmail.com
Výchovná poradkyňa: Ing. Monika Hatalová
vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
Školská jedáleň: Judita Šillová
+421 2 5296 8417
zsgrosba.sj@gmail.com
Vedúca vychovávateľka : PhDr. Marcela Duchková
marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk
0903 873 284

Mapa

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria