Navigácia ZŠ

 • Výprava do rímskeho mesta Carnuntum

  V prvý septembrový týždeň sa naši šiestaci pod vedením p. učiteľov Hostovej, Kočanovej, Mojžitovej a Hlockého zúčastnili výpravy do rímskeho mesta Carnuntum v Rakúsku. Počas interaktívnej prehliadky sa žiaci dozvedeli veľa nového o móde, kultúre kúpeľov, hygiene, stravovaní či zvykoch Rimanov. Vôňa čerstvých byliniek v kuchyni, špľachot vody v bazénoch či možnosť všetkého sa dotýkať a všetko vyskúšať urobili z tejto návštevy nezabudnuteľný zážitok. 

 • 17. 9. 2017

  Do galérie Tretiacka výprava boli pridané fotografie.

 • ,,Technika hrou od základných škôl“

  Dňa 5. septembra 2017 zasadala hodnotiaca komisia, ktorá rozhoduje o podpore žiadostí o grant v rámci grantového programu ,,Technika hrou od základných škôl“. V zmysle jej rozhodnutia Nadácia Volkswagen Slovakia podporí v školskom roku 2017/2018 aj projekt našej školy.

  Hlavným dôvodom zapojenia sa do grantového programu bol zámer školy spestriť a zefektívniť vyučovací proces žiakom, na základe ich hravosti a prirodzenej zvedavosti po poznaní princípov fungovania sveta. Sme presvedčení, že je dôležité naučiť žiakov experimentovať, rozvíjať si spôsobilosť, objektívne premýšľať, argumentovať a kreatívne nazerať na javy pri tvorbe možných riešení. Prírodné javy sú pre žiakov niekedy príliš abstraktné, preto si myslíme, že je potrebné do edukačného procesu vniesť efektívnejšie postupy, formy, metódy a prostriedky práce na podporu ich prirodzeného rozvoja. Chceme dosiahnuť, aby sa dieťa naučilo pozorovať, klásť si otázky, samostatne riešiť jednoduché úlohy a rozvíjať si tak chápanie vecí, ktoré ho obklopujú. Získané pomôcky využijeme na I. stupni ZŠ v rámci predmetu prírodoveda a pracovné vyučovanie.

 • Rozvrh hodín

  Na stránke školy sú zverejnené aktuálne rozvrhy pre tento šk. rok.

 • Nový školský rok 2017/2018

  Dňa 4. septembra 2017 o 8.00 hod. sa na školskom dvore uskutočnilo slávnostné otvorenie nového školského roka, za účasti vzácnych hostí. Pozvanie prijal starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pán Mgr. Radoslav  Števčík  a vedúca oddelenia školstva pani Mgr. Ľuboslava Vasilová. Po vypočutí slávnostných tónov hymny Slovenskej republiky sa pán starosta všetkým prihovoril. Oboznámil s rekonštrukciou, ktorá prebehla počas letných prázdnin v našej škole (výťah z jedálne do škôlky, stavebná úprava triedy, spomaľovač pred školou) a zaželal našej škole, aby bola úspešná v sieti základných škôl, minimálne tak ako doposiaľ.

  Pre všetkých prítomných sme si pripravili krátky kultúrny program, v ktorom nás sprevádzala príjemným hlasom a milým úsmevom pani zástupkyňa Mgr. Michaela Hrnčiarová. V programe sa predstavila žiačka II.B triedy Nikolka Hamuľáková, prednesom básne Miškov budíček. Nasledoval slávnostný prejav pani riaditeľky školy Mgr. Márie Hronskej, ktorá privítala žiakov – osobitne prváčikov, rodičov, pedagógov, predstavila nových pedagogických pracovníkov a všetkým, hlavne žiakom popriala len tie najlepšie výsledky.

  Aj keď počasie bolo zrána trošku chladné, hrial nás príjemný pocit, že sme sa po letnej pauze všetci spolu opäť stretli a tešíme sa čo pestré, pútavé a najmä radostné nám všetkým nový školský rok prinesie.

 • 25. 8. 2017

  Slávnostné otvorenie šk.r. 2017/ 2018 bude 4.9.2017 pondelok o 8,00 hod. na školskom dvore.

  Triedne aktívy 1.A a 1.B sa uskutočnia 4.9.(pondelok) o 16,00hod. 

  Zoznamy žiakov 1.A a 1. B  nájdete na dverách budovy B.

 • 21. 8. 2017 Milí rodičia, stiahnite si zoznam pomôcok pre Vašich prvákov.
  pomocky_pre_prvakov.docx
 • Zbierka vrchnáčikov pre Filipka

  Pomáhať si navzájom je ľudské.....deťom ani rodičom z našej školy to nie je cudzie. Tentokrát vyzbierané vrchnáčiky pomohli Filipkovi Kosárovi, ktorý od narodenia trpí DMO- detská mozgová obrna.

  Všetkým patrí  veľké ĎAKUJEME! Filipkovi želáme veľa zdravia a dúfame, že budúci rok sa nám ich podarí vyzbierať ešte viac.

 • 3. 7. 2017

  Do galérie TV JOJ boli pridané fotografie.

 • Exkurzia TV JOJ

   

  Žiaci 6.B spolu s rodičmi absolavovali exkurziu v televízii JOJ. Možno sa niektorí našli a práca v televízii ich oslovila. M.Hatalová

 • 3. 7. 2017

  Do galérie Exkurzia DROPIE 3. A + 3. B boli pridané fotografie.

 • 29. 6. 2017              V stredu 21. júna 2017 navštívili žiaci 3. A a 3. B Stredisko environmentálnej výchovy DROPIE. Nachádza sa asi 10 km od obce Zemianska Olča v regióne Dolného Žitného ostrova v strede chráneného vtáčieho územia Ostrovné lúky. Zriaďovateľom strediska je Slovenská agentúra životného prostredia.
              SEV SAŽP Dropie ponúka zaujímavé environmentálne programy pre všetky typy škôl aj verejnosť. Zážitkovou formou a zábavnými aktivitami môžete objaviť tajomný svet najväčšieho riečneho ostrova Európy – Žitného ostrova.
              V areáli, v ktorom nás sprevádzal lektor Laco, sme spoznávali listnaté a ihličnaté stromy. Tak, ako existujú rozdiely medzi druhmi živočíchov aj ľuďmi, rovnako sú rozdielne aj stromy. Líšia sa tvarom a veľkosťou listov, farbou, vôňou. Ale i farbou dreva a jeho využitím. Obľúbeným stromom myšiarky ušatej je smrek pichľavý. Orol skalný, ktorý má rád výšky, si stavia hniezdo na samom vrchole jedle. Presvedčili sme sa o tom, že najlepšie čerešne sú tie, ktoré si sami oberieme priamo zo stromu. V lesíku sme našli najhrubší strom v areáli. Objalo ho päť detí. Lacko nám povedal, čo všetko sa dá vyrobiť z vŕbových prútov. Ochutnali sme moruše a pozorovali sme mláďa vtáčika, ktoré sedelo na konári ako prikované.
  Navštívili sme aj bylinkovú záhradu a dažďové jazierko. Voda z neho slúži na polievanie kvetov. Pozorovali sme včielky, ktoré sa v horúcom letnom dni v ňom boli napiť. Uprostred lúky stál hmyzí hotel a v strede toho všetkého väčšie jazierko, v ktorom žijú užovky, žaby, ryby a iné vodné živočíchy.
              Najväčšiu radosť sme mali z kŕmenia zvierat. Jabĺčka, mrkva a suchý chlieb s pečivom im veľmi chutili. Kobylka sa prišla popýšiť svojím odrasteným žriebätkom.
              V stredisku nám pripravili výborný obed. Deti si ho veľmi chválili a málokto odniesol plný tanier.
              Našu návštevu v SEV Dropie sme ukončili hrami a oddychom na ihrisku pod korunami majestátnych stromov, ktoré nás ukryli pred páliacim slnkom.
   
                                                                         Marcela Duchková a Zuzana Kubíková
 • 2. 7. 2017

  Do galérie Koniec šk. roka 2016/2017 boli pridané fotografie.

 • 30. 6. 2017

  Do galérie Vodárenské múzeum boli pridané fotografie.

 • 29. 6. 2017

  Do galérie Piaty na Slovensku boli pridané fotografie.

 • Splav Malého Dunaja

  Ako koncoročný výlet nám p. učiteľka Brunovská zabezpečila splav po Malom Dunaji. Splavovali sme ho 27.6. a 28.6.2017.

  Začiatok cesty sa nám nevydaril, lebo sme zmeškali autobus do Tomášova. Ďalší spoj sme už našťastie stihli a  ďalej už všetko klapalo.

  V Tomášove sme nafúkali rafty a mohli sme s pustiť dole prúdom. Počasie nám prialo, takže sme sa mohli aj kúpať a opaľovať (niektorí až priveľmi). Prespali sme v táborisku u Matisa, kde sme si večer pod hviezdnou oblohou spríjemnili ohníkom. Na druhý deň sme pokračovali až do Jelky, kde sme sa osviežili a posilnili v reštaurácii pri kolovom mlyne. Domov sme prišli unavení, ale páčilo sa nám.

  Ukončili sme deviaty ročník a rozlúčili sme sa s našou triedou. Bol to nezabudnuteľný zážitok. Ďakujeme.

   

  Žiaci 9.A

 • 29. 6. 2017

  Do galérie Splav Malého Dunaja. boli pridané fotografie.

 • 29. 6. 2017

  Do galérie Leto v Medickej záhrade boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
  Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
 • +421 2 5292 3482

Fotogaléria