Navigácia ZŠ

2% dane

Vážení rodičia, milí priatelia školy,

 

opäť sa blíži čas, keď mnohí budete mať možnosť prostredníctvom 2 % z Vašej dane pomôcť fungovaniu Občianskeho združenia pri ZŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48, ktorého jediným poslaním je pomáhať rozvoju a modernizácii prostredia, v ktorom Vaše deti trávia veľkú časť svojho života a skvalitňovaniu ich výučby.

Obraciame sa nielen na tých z Vás, ktorí nám svoje 2 % poukazujú (viac či menej) pravidelne – za čo Vám v mene všetkých detí našej školy veľmi pekne ďakujeme – ale aj na tých, ktorí túto formu pomoci doteraz nevyužili. Rovnako budeme povďační, ak našu prosbu o podporu pošlete aj Vašim rodinným príslušníkom, priateľom alebo známym.

2 % z Vašej dane sú jedinou príležitosťou, kedy máte možnosť niečo z toho, čo ste zarobili, nedať štátu, ale dať to niekomu, kto tieto peniaze použije v súlade s Vašimi očakávaniami. Preto Vás prosíme, bez ohľadu na to, či sa rozhodnete pre našu školu alebo pre inú organizáciu, využite svoje právo a venujte svoje 2 % z dane. Nestojí to nič, len trochu času.

2 % z Vašej dane sú, spolu s rodičovskými príspevkami, najvýznamnejšími zdrojmi nášho financovania. Zo súm, ktoré sme takto v minulosti získali, sme, napríklad, mohli obnoviť šatne pre deti aj detské toalety v materskej škole, nakúpiť tam nové stolíky a stoličky do tried, či vymeniť podlahovú krytinu v šatniach. V základnej škole sme kompletne vynovili chodby na prvom i druhom stupni, vymenili  pôvodné šatne za nové šatňové skrinky. V posledných rokoch sa Vaše príspevky z 2 % z dane používajú najmä na:

 • modernizáciu zariadení školy (nábytok do tried a ich úprava, športové potreby, IT výbava),
 • modernizáciu výučby v triedach (učebné a interaktívne pomôcky, tabule),
 • zážitkové akcie a exkurzie žiakov (preplatenie vstupného a nákladov na dopravu),
 • príspevky na školské súťaže a akcie školy.
   

Nič z tohto by nebolo možné, nebyť Vašej podpory. Ešte zdôrazňujeme, že členovia združenia robia svoju činnosť na dobrovoľníckej báze, takže všetky získané prostriedky investujeme naspäť do detí našej školy.

Na tomto mieste by sme, ako každý rok, chceli poprosiť aj o nápady, čo by mohlo pomôcť, aby sa Vaše deti v škole cítili čo najpríjemnejšie.

Veríme, že využijete možnosť podporiť Vašimi 2 % z dane naše združenie, ktoré podporuje školu a pomôžete nám tým skvalitniť prostredie a výučbu Vašich detí. Príslušné tlačivo aj s predvyplnenými údajmi občianskeho združenia nájdete tu: Vyhlasenie-2019-DP-2018-editovatelne_Grosslingova.pdf.


Vopred Vám, najmä v mene detí, srdečne ĎAKUJEME.

 

Mgr. Renata Józsová, predsedníčka Združenia rodičov
 

 

Návod na darovanie 2% z dane si môžete prečítať po kliknutí na jeden z bodov nižšie, ktorý sa Vás týka.

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov pri Základnej škole Milana Rastislava Štefánika
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Grösslingová 48, 81109 Bratislava
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 30869609
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov pri Základnej škole Milana Rastislava Štefánika
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Grösslingová 48, 81109 Bratislava
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 30869609
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov pri Základnej škole Milana Rastislava Štefánika
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Grösslingová 48, 81109 Bratislava
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 30869609
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
  Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
 • +421 2 5292 3482

Fotogaléria