Navigácia ZŠ

Zápis do prvého ročníka


Oznámenie o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 2019

VZN o určení školských obvodov

Čo je potrebné priniesť k zápisu? 

 1. Občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu)
 2. Rodný list dieťaťa
 3. Podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa
 4. Vyplnený Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka
 5. Splnomocnenie v protokole (vypisujú rodičia, ak nežijú v spoločnej domácnosti)
 6. Vyplnená, vytlačená a podpísaná elektronická prihláška - Elektronická prihláška Elektronickú prihlášku môžete vyplniť a zaslať už teraz. 
 7. Žiadosť o odklad školskej dochádzky (Dávajte spolu s odporúčaním CPPPaP a odporúčaním pediatra) 
 8. Elektronická schránka - oznam

   

 


 

Triedne aktívy

3.9.2018 / pondelok/  1. ročnik 16,00h

20.9.2018 / štvrtok/  2.-9. r. (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

15.11.2018 / štvrtok - informatívny/ (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

10.1.2019 / štvrtok/ (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

15.4. 2019 / pondelok  -informatívny/ (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

10.6.2019 / pondelok/ (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

 

Zoznam článkov

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
  Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
 • +421 2 5292 3482

Fotogaléria