Navigácia ZŠ

Škola otvára svoje brány - už sa na Vás tešíme

Organizácia prvého školského dňa:

  • 8:00 h - slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 na dvore školy - krátky kultúrny program /ranná služba v tento deň nie je/ /v prípade zlého počasia príhovor p. riaditeľky rozhlasom v triedach/
  • 9:00 h - odchod do tried /prváci spolu s rodičmi/.
  • Žiaci prvých ročníkov končia o 10:30 h - rodičia si deti môžu zobrať domov, prípadne nechať v školskom klube /do 18:00 h/
  • 11:00 h - obed žiakov 2. stupňa
  • od 11:30 h - obed žiakov 1. stupňa
  • ŠKD funguje normálne /do 18:00 h/.

 

V tento deň budú mať rodičia žiakov 1. ročníkov triedne aktívy o 16:00 h vo svojich triedach.

Počas trvania aktívov deti zostávajú v ŠKD.

Triedne aktívy

4. septembra 2017  / pondelok/ 1.ročník o 16,00 hod./

25. septembra 2017  /pondelok/ 2. – 9. ročníky/

15. novembra 2017  /streda - informatívny/

15. januára 2018   / pondelok /

11. apríla 2018     / streda  - informatívny/

11. júna 2018    / pondelok /

 

Zoznam článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria