Navigácia ZŠ

Lyžiarsky výcvik - úhrada zálohy

Platobné údaje pre úhradu zálohy na lyžiarsky výcvik.

 
 

Číslo účtu: SK22 0900 0000 0000 1147 2185 
konštantný symbol:      0558

variabilný symbol:         022018
správa pre prijímateľa: priezvisko a trieda žiaka

Suma: 25 eur

Termín: 30.11.2017

Triedne aktívy

3.9.2018 / pondelok/  1. ročnik 16,00h

20.9.2018 / štvrtok/  2.-9. r. (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

15.11.2018 / štvrtok - informatívny/ (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

10.1.2019 / štvrtok/ (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

15.4. 2019 / pondelok  -informatívny/ (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

10.6.2019 / pondelok/ (I. stupeň o 16.30, II. stupeň o 17.00)

 

Zoznam článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria