Navigácia ZŠ

Domáca úloha na víkend slovenský jazyk

slovenský jazyk

1.Vyfarbi a zakrúžkuj slovo, ktoré je správne napísané.                                                                    

čeresnička         široký      sykorka

čerešnička         siroký      sýkorka

čerešníčka         široky      šýkorka 

 

2. Doplň do viet správne slovo tak, aby veta mala význam.

 

Na knihe je    _________________________ .

Pri skrini sú   ___________________________________ .

 

3.Vety napíš správne.

obrázok. Namaľuj si sám _________________________________________________________ .

  všetky príklady. Prekontroluj si

_________________________________________________________ .

 

4. Žltou farbičkou vyfarbi nadpis v básni.

SPI DIEŤATKO

Spi dieťatko, spíže, mamka varí slíže.
Syrové, makové, perky lekvárové.

Spi dieťatko, spíže, aspoň jeden sníček,
kúpi ti mamička v meste medovníček.

 

 

5.Doplň do mien detí chýbajúce písmenko a každé meno napíš.

 

_____artina    _________________  _____rik _________________

_____atiana  _________________ _____arolína  ______________

 

 

6.Usporiadaj slabiky a slová  napíš.

la – ko – fo  ______________________ pid – le – lo _______________

tor – mo _______________________  sa – ko ___________________

 

7.Prečiarkni slovo, ktoré nepatrí do riadku.

náušnice, prsteň, retiazka, korunka, ihla

 

8.Rozdeľ slová na slabiky a napíš pod slová ich počet.

 PRAK      TÓNY      VEČERA     RUŽA           POROZUMENIE

  

 

 

 


 

1.B

Fotogaléria

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria