Navigácia ZŠ

Združenie rodičov

Príjmy 2% z daní

 Milí rodičia a priatelia školy,

 tu si môžete stiahnuť aktuálne a predvyplnené tlačivo na darovanie 2% z dane za rok 2018.

Vyhlasenie-2019-DP-2018-editovatelne_Grosslingova.pdf

PREHĽAD PRÍJMOV A POUŽITIA 2% Z DANÍ PODĽA KALENDÁRNYCH ROKOV

 

 

 

 

NÁZOV PRIJÍMATEĽA:

Združenie rodičov pri Základnej škole Milana Rastislava Štefánika, Grösslingová 48

 

 

 

 

 

ADRESA:

Grösslingová 48, 811 09 Bratislava

 

IČO:

30869609

 

 

DIČ

2022336481

 

 

 

 

 

 

 

v EUR

použitie

zverejnenie v Obchodnom vestníku

príjem v roku 2009

 

 

nie

2% z daní za rok 2008

2 461,60

 

 

2 091,02

modernizácia zariadenia tried školy

 

370,58

príspevok na kultúrne a športové akcie pre žiakov

príjem v roku 2010

 

 

č. v. 206/2011 zo dňa 26.10.2011

2% z daní za rok 2009

5 123,70

z toho ZŠ: 3 809,59 EUR a MŠ: 1 314,11 EUR

 

3 257,78

modernizácia zariadenia šatní školy

 

1 176,77

modernizácia zariadenia tried školy

 

689,15

príspevok na kultúrne a športové akcie pre žiakov

príjem v roku 2011

 

 

č.v. 155/2012 zo dňa 13.08.2012

2% z daní za rok 2010

7 276,67

z toho ZŠ: 6 494,09 EUR a MŠ: 782,58 EUR

 

6 017,38

modernizácia zariadenia šatní školy

 

1 259,29

príspevok na kultúrne a športové akcie pre žiakov

príjem v roku 2012

 

 

č.v. 162/2013 zo dňa 22.08.2013 

2% z daní za rok 2011

9 143,17

z toho ZŠ: 8 126,96 EUR a MŠ: 1 016,21 EUR

 

7 976,58

modernizácia výuky v triedach a odborných učebniach (dataprojektory s príslušenstvom)

 

1 166,59

príspevok na kultúrne a športové akcie pre žiakov

príjem v roku 2013

 

 

č.v. 137/2014 zo dňa 18.07.2014

2% z daní za rok 2012

11 480,53

z toho ZŠ: 10 104,08 EUR a MŠ: 1 376,45 EUR

 

6 049,80

zážikové akcie a exkurzie žiakov (preplatenie vstupného a nákladov na dopravu)

 

3 733,05

modernizácia výuky v triedach (školské tabule a učebné pomôcky)

 

1 697,68

modernizácia zariadenia školy (dvere, šatňové skrinky)

príjem v roku 2014

 

 

č.v.142/2015 zo dňa 27.07.2015

2% z daní za rok 2013

13 068,69

z toho ZŠ: 11 409,91 EUR a MŠ: 1 658,78 EUR

 

7 204,62 modernizácia výuky v triedach (učebné pomôcky a zariadenia)
2 407,07 zážikové akcie a exkurzie žiakov (preplatenie vstupného a nákladov na dopravu)
1 867,10 modernizácia zariadenia školy (nábytok do tried a športové potreby do telocvične)
1 589,90 príspevok na školské kultúrne a športové akcie pre žiakov, súťaže a olympiády

príjem v roku 2015
2% z daní za rok 2014

17 515,51 z toho ZŠ: 15 008,79 EUR a MŠ: 2 506,72 EUR č.v.153/2016 zo dňa 09.08.2016
7 784,05 modernizácia výuky v triedach (učebné pomôcky a zariadenia)
5 312,94 modernizácia zariadenia školy (nábytok do tried, úprava tried a športové potreby do telocvične)
3 264,00 zážikové akcie a exkurzie žiakov (preplatenie vstupného a nákladov na dopravu)
1 154,52 príspevok na školské súťaže a akcie školy
   
príjem v roku 2016
2% z daní za rok 2015
13 165,24 z toho: ZŠ: 11 115,82 EUR a MŠ: 2 049,42 EUR  

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
  • +421 2 5292 3482

Fotogaléria