• Testovanie 5

   15.11.2019 08:22

   Dňa 20.11.2019 sa na škole uskutoční  Testovanie 5. 

   Žiaci 6.- 9. roč. majú v tento deň štúdium na doma a sú odhlásení z obedov. 

   Vyučovanie žiakov 1. - 4. r. prebieha podľa rozvrhu hodín.

                                                               Mgr. M.Hronská 

                                                                       riad.školy

  • Pozvánka

   14.11.2019 12:13
  • PASOVAČKA PRVÁKOV

   04.11.2019 12:54

   POZOR!  POZOR!

    

   Na známosť sa všetkým dáva, že dňa

    

   6. novembra 2019 o 16,30 hod.

    

   sa uskutoční slávnostný ceremoniál prijímania žiakov

   1. ročníka našej školy

   do cechu  žiakov Starého Mesta

   v telocvični školy.

   Pozývame všetkých rodičov, starých rodičov a priateľov školy na

   túto slávnosť pasovania.

   Tešíme sa na Vás!

    

   Vaše deti a pedagógovia školy

    

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482