• Vitajte na stránke školy
    • Vitajte na stránke školy
  • Novinky 

     • VÝTVARNÁ SÚŤAŽ „Moje najmilšie zvieratko“

      5. 12. 2022

      V mesiaci november prebiehala v našej škole výtvarná súťaž „Moje najmilšie zvieratko“, v ktorej mladší žiaci (1.stupeň) kreslili a maľovali svoje obľúbené zvieratko. Porota zložená z podporného tímu školy a žiakov výtvarného krúžku mala neľahkú úlohu. Z obrovského množstva krásnych výtvarných prác vybrať do druhého kola 31 naj prác. Starší žiaci (2. stupeň) následne celý týždeň hlasovali za tie, ktoré sa im zdali najzaujímavejšie, najmilšie či najkreatívnejšie. Po sčítaní všetkých hlasov boli vyhlásení víťazi, ktorým boli odovzdané diplomy a krásne ceny. Na 1. mieste s najvyšším počtom hlasov sa umiestnila práca Bianky K., na 2. mieste práca Adele F. a na 3. mieste práca Lindy L. Porota ešte udelila 2 čestné uznania. Spomedzi všetkých hlasujúcich bol vyžrebovaný Samko P., ktorý bol za svoj hlas odmenený taktiež krásnou cenou. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa do tejto milej súťaže zapoji

     • Big Ben v učebni jazykov

      5. 12. 2022

      Naši učitelia anglického jazyka sa chopili náradia a štetcov a učebňa jazykov naberá "British" atmosféru! Počas jesennej brigády začal na stĺpe v učebni pod vedením p. Lauka "rásť" Big Ben (Elizabeth Tower) a po dlhých hodinách maľovania, kedy priložili ruku k dielu aj žiaci a dobrovoľníci v rámci konania školskej brigády, začali hodiny na veži "tikať" 1.12. 2022. Čoskoro na stránke školy pribudnú aj interaktívne výzvy, vďaka ktorým sa žiaci so svojimi zážitkami z Veľkej Británie môžu tiež zapojiť do estetizácie našej "jazykovky".

     • Pasovačka prvákov

      5. 12. 2022

      V stredu 30. novembra 2022 sa v priestoroch školy uskutočnila „Pasovačka prvákov“, kde za prítomnosti vedenia školy, pedagógov a rodičov, boli prváci slávnostne pasovaní a prijatí do cechu žiackeho. Slávnostnému aktu pasovania predchádzal krátky kultúrny program prváckych tried, kde žiaci recitovali krátke básničky, ktoré dopĺňali spevom piesní o škole. Ich výkony boli ocenené prekvapením v podobe balíčka. Akcia mala príjemnú atmosféru, ktorú sme zachytili na priložených fotografiách.

  • Partneri

   • {#1508} 1
  • Prihlásenie

  • Počet návštev: 15191248
  • Zvonenia

   Pondelok 5. 12. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Mapa

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD. lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Mgr. Nina Mojžitová nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • Mgr. Anna Juraňová anna.juranova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482