• Kontakty

   • Meno školy
   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • Email školy
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • Telefón
   • +421 2 5292 3482
   • Adresa školy
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • IČO
   • 31810993
   • DIČ
   • 2021687118
   • Riaditeľka ZŠ s MŠ:
   • Mgr. Mária Hronská
    riaditelka@zsgrosslingova.sk
    0915 724 351
   • Zástupkyňa pre ZŠ:
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová
    michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk
    0915 724 350
   • Zástupkyňa pre MŠ:
   • Michaela Vrabková
    +421 2 5292 3750
    zsgrosba.ms@gmail.com
   • Výchovná poradkyňa:
   • Ing. Monika Hatalová
    vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Školská jedáleň:
   • Ing. Eva Ťažká
    +421 2 5296 8417
    zsgrosba.sj@gmail.com
   • Vedúca vychovávateľka:
   • PhDr. Marcela Duchková
    marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk
    0903 873 284
   • Školský špeciálny pedagóg
   • Mgr. Diana Kuthanová
    diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk
    +421 2 5292 3482
   • Školský psychológ
   • Mgr. Zuzana Horváthová
    zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk
    tel. kontakt: +421 2 5292 3482


 • Napíšte nám

  Ak máte akékoľvek otázky, napíšte svoje dotazy prostredníctvom formuláru:
  komunikujem so serverom, počkajte prosím
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482