• Podujatia marec - máj
    • Podujatia marec - máj

    • 23.03.2023 13:10
    • 9.3. -  Divadlo Babadlo – „Palculienka“ /o 9:15 h/
     14.3. - Veľkonočné fotenie
     22.3. - Návšteva knižnice od 10:00- do 11:00h - trieda Motýle
     23.3. - Návšteva knižnice od 10:00- do 11:00h - trieda Sovy
     29.3. - Veľkonočné tvorivé dielne od 9:30h

     4.4. -  Hľadanie veľkonočného pokladu (zábavno – súťažné dopoludnie /od 9:30 h/)
     24.4. - 28.4. - Plavecký kurz  (len pre prihlásené deti z tried Sovy a Motýle)

     3. 5. -  Divadlo v MŠ - „Divadlo Na hojdačke“: „ NA zemi, dobremi“ /o 9:00h/
     25.5. - Koncert „PACI- PAC“- pri príležitosti MDD – o 10:00h
               
    • viac
    • Kurz plávania pre deti z tried Motýľov a Sovičiek
    • Kurz plávania pre deti z tried Motýľov a Sovičiek

    • 10.03.2023 06:52
    • Termín:    24.4. - 28.4. 2023
     Kurz v intervale: 5 dní, 1x60 minút
     Miesto a čas kurzu : 10.00 - 11.00 h - OC Centrál - Golem club
     Predpokladaný odchod z MŠ je 9.15h
     Spôsob dopravy: deti s učiteľkami vyzdvihne pred školou zmluvný prepravca
     Cena a spôsob platby:  80,00 €  
     Bank. spojenie:

     SK80 8330 0000 0025 0213 4702                                                       
     VS: 2023002
     Poznámka pre príjemcu - meno a priezvisko dieťaťa
     Podrobné info:
        Plavecký kurz.docx

      
    • viac
    • Depistáž školskej pripravenosti
    • Depistáž školskej pripravenosti

    • 27.02.2023 14:58
    •   9.2. - Depistáž školskej pripravenosti predškolákov z triedy MOTÝĽOV  /po 9.00 h/                    
     15.2. -  Depistáž školskej pripravenosti predškolákov z triedy SOVY /po 9.00 h/

     Mladšie deti absolvujú depistáž školskej pripravenosti pred nástupom do ZŠ.
    • viac
    • Karneval párty s ujom  Ľubom 
    • Karneval párty s ujom  Ľubom 

    • 27.02.2023 15:00
    • Kedy ?  31.1.2023
     Program: súťaže v maskách, fotenie, občerstvenie a karnevalová párty s ujom Ľubom       
                                        
     Čo potrebujete: masku a malé občerstvenie

    • viac
    • Podujatia v decembri
    • Podujatia v decembri

    • 27.02.2023 14:58
    • 8.12, -  Stretnutie s Mikulášom
     20.12, - Vianočná besiedka spojená s vianočnými dielničkami
    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD. lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Mgr. Nina Mojžitová nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • Mgr. Anna Juraňová anna.juranova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482