• Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia, ešte pred vyplnením elektronickej prihlášky do 1. ročníka ZŠ si prečítajte dôležité pokyny k zápisu tu:

  https://zsgrosslingova.edupage.org/a/informacie-pre-rodicov-1?eqa=YmlkPWJsb2cxJndpZD1ibG9nMV9CbG9nXzEmYWlkX2Jsb2cxX0Jsb2dfMT01

  Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste pri vyplnení elektronickej prihlášky dodržiavali diakritiku (bodky, dĺžne, mäkčene, veľké a malé písmená). 

  Elektronickú prihlášku podpíšu obidvaja zákonní zástupcovia osobne v deň zápisu.

  Ak sa jeden zo zákonných zástupcov nedostaví v čase zápisu na podpis elektronickej prihlášky, druhý zákonný zástupca je povinný k zápisu priniesť Prílohu č.1 podpísanú oboma zákonnými zástupcami.

  Potrebné prílohy k  prihláške nájdete tu

  https://zsgrosslingova.edupage.org/a/potrebne-prilohy-k-prihlaske-do-1-rocnika-20242025

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: