• Ďakujeme za podporu!

    11.10.2022 06:33
    Chceme Vás, na tomto mieste, informovať o projektoch, ktoré naša materská škola realizuje aj vďaka Vám a získaným dotáciám a grantom. Všetkým spoločnostiam a aj Vám preto patrí naša veľká vďaka.

    Ak Vás zaujmú projekty, ponuky nadácií, prípadne projekty iných príspevkových organizácií, ktoré poskytujú finančné granty, resp. Vy ste zamestnancom spoločnosti, ktorá poskytuje zamestnanecké granty a viete nám pomôcť s podaním žiadosti, prosíme Vás, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: michaela.vrabkova@zsgrosslingova.sk
   • Ďakujeme Nadácii ZSE

    Ďakujeme Nadácii ZSE

    11.10.2022 06:34
    za podporu projektu: Škôlkárik – bezpečne a hravo.
    Autor projektu: Michaela Vrábková
    Termín realizácie: apríl – október 2022
    Získaný grant vo výške: 900,- €
    • Kontakty

     • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
     • skola@zsgrosslingova.sk
     • +421 2 5292 3482
     • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
     • 31810993
     • 2021687118
     • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
     • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
     • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD. lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk
     • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
     • Mgr. Nina Mojžitová nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk
     • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
     • Mgr. Anna Juraňová anna.juranova@zsgrosslingova.sk
     • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
     • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482