• Ďakujeme za podporu!

   11.10.2022 06:33
   Chceme Vás, na tomto mieste, informovať o projektoch, ktoré naša materská škola realizuje aj vďaka Vám a získaným dotáciám a grantom. Všetkým spoločnostiam a aj Vám preto patrí naša veľká vďaka.

   Ak Vás zaujmú projekty, ponuky nadácií, prípadne projekty iných príspevkových organizácií, ktoré poskytujú finančné granty, resp. Vy ste zamestnancom spoločnosti, ktorá poskytuje zamestnanecké granty a viete nám pomôcť s podaním žiadosti, prosíme Vás, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: michaela.vrabkova@zsgrosslingova.sk
  • Ďakujeme Nadácii ZSE

   Ďakujeme Nadácii ZSE

   11.10.2022 06:34
   za podporu projektu: Škôlkárik – bezpečne a hravo.
   Autor projektu: Michaela Vrábková
   Termín realizácie: apríl – október 2022
   Získaný grant vo výške: 900,- €
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    • skola@zsgrosslingova.sk
    • +421 2 5292 3482
    • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
    • 31810993
    • 2021687118
    • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
    • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
    • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD. lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk
    • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
    • Mgr. Nina Mojžitová nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk
    • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
    • Mgr. Anna Juraňová anna.juranova@zsgrosslingova.sk
    • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
    • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482