• Medzinárodnú noc netopierov v bratislavskej ZOO zažili prváci aj piataci

     • Aj netopiere majú svoj sviatok. Medzinárodná noc netopierov sa koná každý rok od roku 1997. Zoologické záhrady a iné inštitúcie organizujú pre verejnosť rôzne podujatia, aby sme si pripomenuli ich dôležitú prítomnosť v prírode a v našom živote.
                V sobotu 3. septembra 2022 zorganizovala bratislavská zoologická záhrada v spolupráci so základnou organizáciou Slovenského zväzu ochrany prírody a krajiny Miniopterus podujatie k sviatku netopierov. Zúčastnili sa na ňom aj deti III. oddelenia ŠKD (1. C) a deti 5. B.
      Deti si v tvorivých dielňach zhotovili netopiera z papiera, lúštili netopierie bludisko, spájaním čísiel si vytvorili kresbu netopiera, namaľovali obrázok s použitím pečiatok netopiera v rôznych veľkostiach zo zemiakových odrezkov. Odmenou za tvorivosť a úsilie bol darček.
      Roman Lehotský zo ZO SZOPK Miniopterus porozprával návštevníkom zaujímavosti zo života netopierov. Kde žijú?, Čím sa živia?, Prečo v zime spia? Na tieto aj iné otázky deti poznali odpoveď. Zaujala ich aj názorná ukážka, ako sa meria dĺžka tela netopiera. Používa sa na to pomerné meradlo. Deti si vyskúšali jemnosť siete, do ktorej sa chytajú netopiere.
      Najväčším lákadlom pre všetkých boli živé netopiere. Videli sme večernicu pozdnú, večernicu tmavú a najmenšieho u nás žijúceho netopiera večernicu Leachovu. Meria 30 – 45 mm, rozpätie krídiel má 19 cm a hmotnosť 3 – 7 g. Odvážlivci si ich mohli aj pohladkať. Srsť mali hebkú ako zamat. Vyrušenie z denného spánku sa im veľmi nepáčilo, ale zvládli sme to.
      Slnečné sobotné popoludnie v zoologickej záhrade sme ukončili chvíľkou pri komentovanom kŕmení zubrov a hrou na detskom ihrisku.     MD

     • ZAČÍNAME NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

     • Milí rodičia, milí žiaci, priatelia,
      školský rok 2022/2023 spoločne otvoríme 5. septembra 2022 o 8,00 h na školskom dvore krátkym programom.
      Školský klub bude v tento deň pre žiakov 2. – 4.ročníka prebiehať do 17,00 h bez rannej služby.
      Žiaci 1.ročníka pobudnú v škole od 8,00 h do 10,30 h. Po tomto čase si ich rodičia vyzdvihnú na školskom dvore.
      Triedne aktívy pre rodičov žiakov 1.ročníka prebehnú v tento deň o 16,00 h v kmeňových triedach 1.ročníkov.
      V dňoch 29. – 31.8.2022 od 11,00 – 13,00 h bude prebiehať distribúcia Ag samotestov pre rodičov žiakov, ktorí si testy objednali ešte v júni 2022.
      Nezabudnite, prosím, pred nástupom do školy zaslať prostredníctvom EduPage Vyhlásenie o bezpríznakovosti – najlepšie večer 4.9./prípadne ráno 5.9.2022.

      Tešíme sa na Vás.
      Vedenie školy

     • Dôležité upozornenie

     • Vážení rodičia, návštevníci školy,

      z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác na budove školy a z bezpečnostných dôvodov,

      Vás prosíme NEVCHÁDZAŤ A NEPARKOVAŤ autom na školskom dvore.


      Vedenie školy

     • Úradné hodiny počas prázdnin

     • Úradné hodiny počas prázdnin budú v kancelárii pani tajomníčky v čase od 9:00 do 12:00 v dňoch:

      4. 7. 2022,

      11. 7. 2022,

      18. 7. 2022, 

      25. 7. 2022. 

      Tel. číslo: 02/52 92 34 82

     • Usmialo sa na nás Slniečko

     • Deti VIII. oddelenia ŠKD (4. B) poznajú časopis Slniečko od prvého ročníka. Aj tento rok si v ňom prečítali množstvo príbehov zo slovenskej literatúry, zaujímavosti z prírody, zamýšľali sa nad veselými i menej veselými životnými príbehmi. Spoznali básne i prózu slovenských autorov, vylúštili doplňovačky a odpovedali na súťažné otázky.

      Posledné tohtoročné júnové číslo Slniečka ich mimoriadne potešilo. Pani šéfredaktorka Ľubica Kepštová mala šťastnú ruku pri žrebovaní. Za správnu odpoveď z 8. čísla sme vyhrali knižku, ktorú napísala Klára Jarunková. Dojímavý príbeh s názvom O psovi, ktorý mal chlapca poteší všetkých milovníkov zvieratiek. ĎAKUJEME!  MD

     • Hmyzí hotel poskytuje ubytovanie zadarmo

     • 30. mája 2022 navštívili deti 2. A a 4. B Stredisko environmentálnej výchovy (SEV) DROPIE. Nachádza sa na Dolnom Žitnom ostrove v lokalite obce Zemianska Olča, časť Lúky, na území nížinných samôt – tanyí.

      SEV je pobytovým ekocentrom Slovenskej agentúry životného prostredia. Ocitli sme sa v srdci Chráneného vtáčieho územia Ostrovné lúky. Svoj životný priestor tu nájdu sokol červenonohý, ľabtuška poľná, strakoš kolesár a mnohé iné.

      Strediskom nás sprevádzala pani Szabová. V minulosti slúžilo toto územie ako záchranná stanica dropa fúzatého. Už tu nežije. Drop potrebuje pre svoj život veľký priestor, ticho. Je to najťažší lietajúci vták v Európe. Hniezdo si stavia na poli, pasienkoch a lúkach. Jamu vystelie perím a nakladie vajíčka. Posledný drop na tomto území zahynul v roku 2010. Na Slovensku sa veľmi vzácne vyskytuje v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia v katastri obcí Jarovce, Rusovce a Čunovo.

      DROPIE je krajina močiarov a lúk. Okrem početného druhu vtákov tu žijú vodné živočíchy – žaby, raky, hady, vážky a iný hmyz. Niektoré z nich sme videli priamo v areáli v jazierku. Rastie tu aj najvyššia rastlina na Slovensku – trsť obyčajná – dorastajúca až do výšky úctyhodných troch metrov. Zhotovujú sa z nej korbáče či ohrady pre ovce. Skrýšu v nej našli motýľ Zlatoočka obyčajná aj kutavky.

      Deti sa prešli po pocitovom chodníku, obdivovali nekonečný priestor na rozhľadni. Kŕmili ovce, kozy, somáriky, kone a prasiatka. Poznávali zvuky živočíchov na zvukovej tabuli, dozvedeli sa, aký význam majú hlavové vŕby pre prírodu. V hmyzom hoteli zazreli niektorých jeho obyvateľov – mravce, ucholaky, osy, včely, lienky.

      Na záver nášho pobytu deti dostali úlohu – nájsť v areáli našu najväčšiu včelu samotárku. Tým najvytrvalejším sa to aj podarilo. Uprostred lúky kraľuje jej drevená, mnohonásobne zväčšená podoba.  MD

     • KRÁSNE UMIESTNENIA VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI: FOLKLÓR

     • Základná umelecká škola v Raslaviciach organizovala 8. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže „Folklór“ venovanej tohto roku téme „Dožinky“. Deti mali za úlohu zobraziť tému žatvy, mletie obilia, dožinkové slávnosti... Naši šikovní výtvarníci opäť bodovali a obsadili v súťaži krásne umiestnenia. V II. kategórii porota ocenila prácu Tatiany M. (3.A) 1.miestom a prácu Romanky V. (3.A) 3.miestom.  V III. kategórii získala Lejka D. (7.A) 1.miesto a Žofka H. (7.A) 2.miesto. Srdečne blahoželáme! 

     • ÚSPECH V CELOSLOVENSKEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽI: INDICKÉ BÁJKY OČAMI SLOVENSKÝCH DETÍ

     • S veľkou chuťou sme sa aj tohto roku zapojili do našej obľúbenej celoslovenskej výtvarnej súťaže „Indické bájky očami slovenských detí“, ktorá bol aj tento rok vyhlásená pod záštitou veľvyslanca Indie, Jeho Excelencie Shri Vanlalhuma. Deti ilustrovali bájky ako „Tiger a láska, Zrnko ryže a Kameň“. Práce našich žiakov mimoriadne zaujali a v súťaži získali množstvo individuálnych ocenení. Emka K. (7.A) 1.miesto, Zinka B. (7.A) 2. miesto, Dianka F. (5.A) 3. miesto. Cenu poroty získala za svoju prácu Elisska D. (5.B), Žofka H. a Lejka D. (obe 7.A). Slávnostná vernisáž a oceňovanie víťazov sa uskutoční 16. septembra v Liptovskom Mikuláši. Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a sme na vás veľmi pyšní!

     • „Slávik Slovenska 2022“ - finálové kolo

     • V sobotu 25. júna 2022 sa v Slovenskom rozhlase v Bratislave uskutočnilo finálové kolo 30.
      ročníka celoslovenskej speváckej súťaže detí a mládeže v sólovej interpretácii ľudovej piesne
      Slávik Slovenska 2022. V národnom finále sa v troch kategóriách predstavilo 24 spevákov,
      ktorí vzišli z krajských kôl súťaže. Našu základnú školu reprezentovala Karolína N. zo 4.C
      triedy, ktorá sa stala nositeľom čestného titulu „laureát“ Slávika Slovensko 2022 a ako jediná
      súťažiaca získala významné ocenenie „DIPLOM PETRA DVORSKÉHO“, ktorý jej odovzdal
      samotný garant súťaže Slávik Slovensko operný spevák Peter Dvorský so slovami, „ešte
      budeme o Tebe veľa počuť Karolínka.“ Zaujímavosťou súťaže je to, že jubilejného 30.
      ročníka najstaršej speváckej súťaže detí, ktorý sa konal po dvojročnej pandemickej prestávke,
      zaznamenali organizátori v základných školských kolách vyše 20 000 účastníkov takmer z 2
      000 základných a základných umeleckých škôl na Slovensku. Karolínke srdečne gratulujeme,
      tešíme sa z jej veľkého úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Deň detí v Medickej záhrade a v Bibiane

     • Sviatok všetkých detí treba poriadne osláviť. Prvého júna 2022 poobede sa deti III. oddelenia ŠKD (2. A), V. a VI. oddelenia ŠKD (3. A, 3. B) vybrali do Medickej záhrady. Zamaškrtili si tu na letnej pochúťke – zmrzline – , aj si zašportovali. Miestny úrad Staré Mesto pripravil pre všetkých detských návštevníkov rôzne súťaže – skladali puzzle, skúšali si rovnováhu tela na Twisteri, skákali škôlku, prelievali pohár s vodou.
                  Deti VIII. oddelenia (4. B) sa rozhodli svoj sviatok osláviť v Bibiane. Vyrobili si vlastný originálny odznak a potešili sa sledovaním animovaných filmov. Vytvorili si svoje vlastné animované filmy o vesmírnom dobrodružstve.                    MD
       
     • Športový deň v školskom klube detí

     •             Vo štvrtok 26. mája 2022 mali deti navštevujúce ŠKD športový sviatok. Všetci, ktorí radi súťažia a overujú si svoje športové schopnosti, sa zišli na školskom dvore. Pre deti sme pripravili súťažné disciplíny s kruhmi, loptami, loptičkami, raketami. K tej poslednej potrebovali len šikovné nohy. Za účasť v súťažiach dostali deti odmenu a triedni víťazi s najvyšším počtom bodov sladkú odmenu.   MD