• Aktuálne informácie

    Vedúca ŠJ

    Ing. Eva Ťažká

    Hlavná kuchárka

    Zdenka Ivančíková

    Kuchárka

    Iveta Vágová

    Pracovníci v prevádzke

    Petra Skyvová

     

    Zuzana Salihu

     

    Blanka Kozačková

     

    Marta Dubovská

     

    Akékoľvek informácie ohľadom stravovania poskytne vedúca ŠJ osobne alebo telefonicky na čísle 02 / 52 96 84 17. V čase neprítomnosti zastupuje vedúcu ŠJ hlavná kuchárka, p. Ivančíková.

    Konzultácie po dohode s vedúcou školskej jedálne: e-mail: zsgrosba.sj@gmail.com

    Číslo účtu ŠJ: IBAN SK20 0200 0000 3500 2333 8012

    Evidencia odberu stravy žiakov ZŠ je len na základe čipu. Každý stravník je povinný prevzatie obeda zaznamenať na čítacom zariadení pri okienku v ŠJ. Stravník si zakúpi čip u tajomníčky školy. Cena čipu je € 5,00.   Deti v MŠ čipy k odberu stravy nepotrebujú.

     

    ODHLASOVANIE STRAVY

    V  prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia,  je  povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase. Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie.

    Z hygienických dôvodov a z dôvodov ochrany zdravia, žiak, ktorý je PN nemôže obedovať v ŠJ. Obed sa nevydáva do obedárov. Vstup rodičia do ŠJ je prísne zakázaný.

    Odhlasovanie v priebehu dňa ZŠ:

    využívať odhlasovanie cez EduPage, mailom : zsgrosba.sj@gmail.com , telefonicky : 02/52968417

    Odhlasovanie v priebehu dňa MŠ:  

    mailom: zsgrosba.sj@gmail.com , telefonicky : 02/5296841

     

    V prípade náhleho ochorenia dieťaťa/žiaka v noci, cez víkend alebo v prípade epidémie je možné odhlásiť stravu telefonicky na čísle : 0917897357 do 7,30 hod /aj SMS/. Počas dňa je toto číslo vypnuté.