• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • Email školy
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • Telefón
   • +421 2 5292 3482
   • Adresa školy
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
    Slovakia
   • IČO
   • 31810993
   • DIČ
   • 2021687118
   • Riaditeľka ZŠ s MŠ:
   • Mgr. Mária Hronská
    riaditelka@zsgrosslingova.sk
    0915 724 351
   • Zástupkyňa pre 2. stupeň ZŠ:
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová
    michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk
    0915 724 350
   • Zástupkyňa pre 1. stupeň ZŠ:
   • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.
    lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk
   • Zástupkyňa pre MŠ:
   • Michaela Vrabková
    +421 2 5292 3750
    zsgrosba.ms@gmail.com
   • Výchovná poradkyňa:
   • Mgr. Nina Mojžitová
    nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk
   • Školská jedáleň:
   • Ing. Eva Ťažká
    +421 2 5296 8417
    zsgrosba.sj@gmail.com
   • Vedúca vychovávateľka:
   • Mgr. Anna Juraňová
    anna.juranova@zsgrosslingova.sk
   • Školský špeciálny pedagóg
   • Mgr. Diana Kuthanová
    diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk
    +421 2 5292 3482
   • Školský psychológ
   • Mgr. Zuzana Horváthová
    zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk
    tel. kontakt: +421 2 5292 3482
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD. lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Mgr. Nina Mojžitová nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • Mgr. Anna Juraňová anna.juranova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482