• Kto je kto v MŠ?

      

     Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ: 

     Michaela Vrabková

      

     Triedy a v nich pani učiteľky, ktoré sa celý deň starajú o detičky:

     KAČIČKY 

     Triedna učiteľka: Paula Kissová

     Mgr. Dominika Eliašová, DiS.


     MYŠKY

     Triedna učiteľka: Daniela Pjataková

     Mgr. Zuzana Valúchová

      

      MOTÝLIKY

     Triedna učiteľka: Beáta Magdoliničová

     Michaela Vrábková

      

      

     SOVY

     Triedna učiteľka:  Alexandra Kissová                        

     Mgr. Martinka Reháková