•                                                                
     Materská škola má zriadené vlastné občianske združenie Grösslingáčik.

     • Občianske združenie Grösslingáčik úzko spolupracuje s vedením a pedagogickými zamestnancami materskej školy, pri podpore a modernizácii materiálno - technického vybavenia tried MŠ, školského dvora, pri skvalitňovaní a zveľaďovaní interných a externých priestorov materskej školy. 
      Poskytuje finančné prostriedky na kultúrne a spoločenské podujatia, športové aktivity, výlety exkurzie, či  malé pozornosti pre deti pri príležitosti rôznych sviatkov (Mikuláš, karneval, MDD, súťaže, koniec školského roka a pod.).   
      Snahou  OZ Grösslingáčik  je zlepšovať podmienky a život detí v materskej škole . 
       
      Bankové spojenie:  IBAN SK9683300000002702063830 
      Názov banky Fio banka a. s 
      SWIFT : FIOZSKBA 
       
      Štatutárny zástupca: Mgr. Lea Dubaj, MBA
      Telefónne číslo: 0918892514