•                                                                
     Materská škola má zriadené vlastné občianske združenie Grösslingáčik.

     • Občianske združenie Grösslingáčik úzko spolupracuje s vedením a pedagogickými zamestnancami materskej školy, pri podpore a modernizácii materiálno - technického vybavenia tried MŠ, školského dvora, pri skvalitňovaní a zveľaďovaní interných a externých priestorov materskej školy. 
      Poskytuje finančné prostriedky na kultúrne a spoločenské podujatia, športové aktivity, výlety exkurzie, či  malé pozornosti pre deti pri príležitosti rôznych sviatkov (Mikuláš, karneval, MDD, súťaže, koniec školského roka a pod.).   
      Snahou  OZ Grösslingáčik  je zlepšovať podmienky a život detí v materskej škole . 
       
      Bankové spojenie:  IBAN SK9683300000002702063830 
      Názov banky Fio banka a. s 
      SWIFT : FIOZSKBA 
       
      Štatutárny zástupca: Mgr. Lea Dubaj, MBA
      Telefónne číslo: 0918892514 
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD. lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Mgr. Nina Mojžitová nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • Mgr. Anna Juraňová anna.juranova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482