• Školský podporný tím

     Milí rodičia a priatelia školy,
     Predstavujeme Vám školský podporný tím. Naším cieľom je spolu s učiteľmi vytvoriť pre žiakov našej školy bezpečné prostredie. Prostredie, v ktorom dostanú všetky deti šancu uplatniť sa a zažiť pocit úspechu. Miesto, kde môžu zároveň zdokonaľovať svoje sociálne zručnosti a vytvárať plnohodnotné vzťahy.

     U detí s poruchami učenia vnímame najväčšie výsledky, v prípadoch keď rodičia doma nadviažu na prácu učiteľov a špecialistov v škole.  Ak chceme docieliť výsledky, potrebujeme spolupracovať.

     Preto nás neváhajte kontaktovať. Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred.

      

     ŠKOLSKÁ ŠPECIÁLNA PEDAGOGIČKA
     Mgr. Diana Kuthanová
     diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk
     konzultačné hodiny: pondelok 14.00-14.30

      

     ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA
     Mgr. Zuzana Horváthová
     zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk
     konzultačné hodiny: pondelok13.00-14.30

      

     VÝCHOVNÁ PORADKYŇA
     Mgr. Nina Mojžitová
     nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk
     konzultačné hodiny: pondelok 9.00-9.30, štvrtok 10.00-10.30

      

     KOORDINÁTORKA PREVENCIE
     Mgr. Art. Monika Dlugošová
     monika.dlugosova@zsgrosslingova.sk
     konzultačné hodiny: piatok 7.30-8.00

      

     UŽITOČNÉ LINKY
     Chatová poradňa www.ipcko.sk
     Nonstop tel. linka dôvery 0800 800 566
     Linka dôvery Nezábudka www.linkanezabudka.sk
     Linka dôvery a rovesnícka poradňa www.linkadeti.sk
     Pomoc obetiam násilia www.pomocobetiam.sk

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD. lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Mgr. Nina Mojžitová nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • Mgr. Anna Juraňová anna.juranova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482