• Naše krúžky

    • Začíname 3. októbra 2022

     Anglický jazyk v pondelok a piatok

     1.skupina: od 14.15 do 14.45 hod.

     2.skupina od 14.45 do 15.15 hod.

     3.skupina od 15.30 do 16.00 hod.

     Tanečná - BENIDANCE v utorok

     1.skupina od 14.45 do 15.15 hod.

     2.skupina od 15.20 do 16.05 hod.

     3.skupina od 16.05 do 16.50 hod.

     FitKids vo štvrtok od 15.00 do 16.00 hod.

      

      

      

            

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD. lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Mgr. Nina Mojžitová nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • Mgr. Anna Juraňová anna.juranova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482