• ZÁUJMOVÉ ÚTVARY ŠK. ROK 2023/2024

    •  KRÚŽKY ŠKOLY – hradené vzdelávacími poukazmi:

     p.č.

     Názov útvaru

     Meno vedúceho útvaru

     Ročník ZŠ

     Deň

     Čas

     1.

     Matematika s Hejným

     Mgr. Jániová P.

     1. roč.

     streda

     14:00

     2.

     Počítačko

     Mgr. Macho I.

     1.A, 1.B

     utorok

     13:40

     3.

     Tvorivé čítanie

     Mgr. Sádecká K.

     2.roč.

     pondelok

     14:00

     4.

     Spoznaj svoje mesto

     Mgr. Androviscová G.

     2. roč.

     streda

     12:40

     5.

     Anglický krúžok

     Mgr. Mikhaleva T.

     3.roč.

     utorok

     14:00

     6.

     Basketbalový krúžok

     Mižičko M.

     3.-4.roč.

     piatok

     14:00

     7.

     Gitarový krúžok

     Mgr. Staudtová K.

     3.-7. roč.

     štvrtok

     13:05

     8.

     Hravá slovenčina

     Mgr. Vičanová M.

     4. roč.

     utorok

     14:00

     9.

     Divadielko

     Mgr. Hostová S.

     5.-9. roč.

     pondelok

     13:50

     10.

     Biologický krúžok

     Mgr. Korfantová B.

     5.-9. roč.

     streda

     14:00

     11.

     Turistický krúžok

     Mgr. Sekerák S.

     5.-9. roč.

     sobota

     1-2/ mesiac,8:00 - 16:00

     12.

     Výtvarno-estetický krúžok

     Mgr.art. Dlugošová M.

     5.-9. roč.

     utorok

     14:00

     13.

     Úlohy z tašky

     Mgr. Chytilová  A.

     5.B, 6.C, 7.B, 8.A

     pondelok

     14:00

     14.

     Jazyčníci

     Mgr. Mojžitová N.

     6.C

     pondelok

     14:00

     15.

     Basketbal

     Mgr. Kelemen R.

     7.-9. roč.

     pondelok

     14:00

     16.

     Slovenčina v kocke

     Mgr. Pinzíková S.

     8.A

     streda

     14:00

     17.

     Slovenčina bez chýb

     Mgr. Hostová S.

     9. roč.

     utorok

     14:00

     18.

     Matematiky na stredné školy

     Mgr. Florianová J.

     9.A

     streda

     14:00

     19.

     Matematický krúžok

     Mgr. Florianová J.

     9.B

     utorok

     13:00

      

     Pozn.: Vzdelávací poukaz je možné uplatniť (použiť) len v krúžku, ktorý vedú pedagógovia našej školy.

         KRÚŽKY INÝCH ORGANIZÁCIÍ – platené /bez uplatnenia vzdelávacieho poukazu/

     p.č.

     Názov útvaru

     Deň

     Čas

     Ročník ZŠ

     Prihláška

     1.

     Šachový krúžok

     utorok

     (č.202)

     15:00 - 16:00

     1.- 2.

     ročník

     www.sachovaakademia.sk 

     sachovaakademia@gmail.com 

     t.č. 0903 793 013

     16:00 - 17:00

     3. roč.

     a vyššie

     2.

     Futbalový krúžok

     pondelok
     (telocvičňa I.st.)

     13:30 - 15:00

     1.- 9.

     ročník

     juraj.polacik0@gmail.com

     piatok
     (telocvičňa I.st.)

     14:00-15:30

     3.

     FitKids

     Pondelok

     (džudo)

     15:30-16:30

     1.-2.

     ročník

     www.fitkids.sk

     16:30-17:30

     (pokročilí)

     2.-4.

     ročník

     utorok

     VPP

     15:00-16:00

     1.-2.

     ročník

     štvrtok

     15:00-16:00

     16:00-17:00

     2.-4.

     ročník

     4.

     Divadelný

     utorok

     14:00 -15:00

     1.- 4.

     ročník

     milus.mi@gmail.com

     Mgr. art. Milena Minichová

     5.

     Krúžok programovania

     streda

     14:00 a 15:00

     2. - 9.

     ročník

     www.mladiprogramatori.sk

     mladiprogramatori.info@gmail.com

     0940 014 553