• ZÁUJMOVÉ ÚTVARY ŠK. ROK 2022/2023

    •                           KRÚŽKY ŠKOLY – hradené vzdelávacími poukazmi:

     p.č.

     Názov útvaru

     Meno vedúceho útvaru

     ročník ZŠ

     deň

     čas

     1.

     Turistický krúžok

     Mgr. Sekerák S.

     5.-9.ročník

     sobota

     1 - 2 / mesiac

     2.

     Slovenčina bez chýb

     Mgr. Hostová S.

     9.A, 9.B

     pondelok

     14:00

     3.

     Divadielko

     Mgr. Hostová S.

     5.-9.ročník

     štvrtok

     14:00

     4.

     Spoločenské hry

     Mgr. Hostová S.

     5.-9.ročník

     piatok

     14:00

     5.

     Príprava na testovanie 9 /T9/

     Mgr. Florianová J.

     9.B

     streda

     14:00

     6.

     Príprava na prijímačky

     Mgr. Chytilová  A.

     9.A

     štvrtok

     14:00

     7.

     Výtvarno-estetický krúžok

     Mgr.art. Dlugošová M.

     5.-9.ročník

     streda

     14:45

     8.

     Hravá slovenčina

     Mgr. Vičanová M.

     3. A + 3. B

     utorok

     14:00

     9.

     Gitarový krúžok

     Mgr. Staudtová K.

     3.-7.ročník

     štvrtok

     14:00

     10.

     Rozhlasový krúžok

     Mgr. Pinzíková S.

     4.-9.ročník

     utorok

     14:00

     11.

     Príroda našich lesov

     Mgr. Brunovská Ľ.

     5.ročník

     utorok

     14:00

     12.

     Hravá angličtina

     Mgr. Kopálová Ž.

     4.-5.ročník

     utorok

     14:00

     13.

     Floorbal

     Mgr. Kelemen R.

     5.ročník

     streda

     12:45

     14.

     Fyzika hrou 

     Javorová B.

     5.-9.ročník

     deň a čas upresníme

     15.

     Príprava na fyzikálnu olympiádu

     Javorová B.

     5.-9.ročník

     deň a čas upresníme

     16.

     Jazyčníci (Nej+Anj)

     Mgr. Mojžitová

     5.-9.ročník

     pondelok

     14:00

     17.

     Príprava na testovanie 5 /T5/

     Mgr. Kurjaková V.

     5.ročník

     streda

     14:00

     18.

     Loptový krúžok

     p. Mižičko

     2. ročník

     piatok

     14:00 -15:00

     19.

     Pohybovo-športový krúžok

     Mgr. Seňanová

     5.-9.ročník

     sobota

     1 - 2 / mesiac

      Pozn.: Vzdelávací poukaz je možné uplatniť (použiť) len v krúžku, ktorý vedú pedagógovia našej školy.

     * Z dôvodu nenaplnenosti sa záujmový útvar nebude otvárať!


        KRÚŽKY INÝCH ORGANIZÁCIÍ – platené /bez uplatnenia vzdelávacieho poukazu/

     p.č.

     Názov útvaru

     deň

     čas

     ročník ZŠ

     Prihláška

     1.

     Šachový krúžok

     utorok

     15:00 - 16:00

     1.-2.ročník

     http://www.sachovaakademia.sk 

     sachovaakademia@gmail.com

     t.č. 0903 793 013

     16:00 - 17:00

     3.ročník

     a vyššie

     2.

     Futbalový krúžok

     piatok

     14:00 - 15:30

     1.-9. ročník

     juraj.polacik0@gmail.com

     15:30-17:00

     3.

     FitKids -  Džudo

     pondelok

     15:00-16:00

     I. stupeň

     https://forms.gle/Q6zZckwAyyYJnbsy6

     FitKids - Všeobecka

     utorok

     15:00 - 16:00

     3. - 4. ročník

      

     štvrtok

     15: 00 - 17:00

     1. - 2. ročník

     https://forms.gle/q55RSVUcdUJkWLSj9

     4.

     Hemisféra /počítačový krúžok/

     utorok

     15:00 – 17:00

     3. - 9. ročník

     https://hemisfera.sk/

     štvrtok

     15:00 – 17:00

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     * Z dôvodu nenaplnenosti sa záujmový útvar nebude otvárať!