• ZÁUJMOVÉ ÚTVARY ŠK. ROK 2022/2023

    • KRÚŽKY ŠKOLY – hradené vzdelávacími poukazmi:

     p.č.

     Názov útvaru

     Meno vedúceho útvaru

     ročník ZŠ

     deň

     čas

     1.

     Turistický krúžok

      Mgr. Sekerák S.

      5.-9. ročník

     sobota

     1 - 2 / mesiac

     2.

     Slovenčina bez chýb

      Mgr. Hostová S.

      9.A + 9.B

     pondelok

     14:00

     3.

     Divadielko

      Mgr. Hostová S.

      5. - 9. ročník

     štvrtok

     14:00

     4.

     Spoločenské hry

      Mgr. Hostová S.

      5. - 9. ročník

     piatok

     14:00

     5.

     Príprava na testovanie 9 /T9/

      Mgr. Florianová J.

     9.B

     štvrtok

     14:00

     6.

     Príprava na prijímačky

      Mgr. Chytilová  A.

     9.A

     štvrtok

     14:00

     7.

     Výtvarno-estetický krúžok

      Mgr.art. Dlugošová M.

      5. - 9. ročník

     streda

     14:45

     8.

     Hravá slovenčina

      Mgr. Vičanová M.

      3.A + 3.B

     utorok

     14:00

     9.

     Gitarový krúžok

      Mgr. Staudtová K.

      3. - 7. ročník

     štvrtok

     13:05

     10.

     Príroda našich lesov

      Mgr. Brunovská Ľ.

      5. ročník

     utorok

     14:00

     11.

     Hravá angličtina

      Mgr. Kopálová Ž.

      4. - 5. ročník

     utorok

     14:00

     12.

     Floorbal

      Mgr. Kelemen R.

      5. ročník

     pondelok

     12:45

     13.

     Fyzika a matematika hrou 

      Javorová B.

      5. - 9. ročník

     utorok

     13:30 - 15:30

     14.

     Jazyčníci (Nej+Anj)

      Mgr. Mojžitová

      5. - 9. ročník

     pondelok

     13:00

     15.

     Príprava na testovanie 5 /T5/

      Mgr. Kurjaková V.

      5. ročník

     streda

     14:00

     16.

     Loptový krúžok

      p. Mižičko

      2. ročník

     piatok

     14:00

     Pozn.: Vzdelávací poukaz je možné uplatniť (použiť) len v krúžku, ktorý vedú pedagógovia našej školy.

      

         KRÚŽKY INÝCH ORGANIZÁCIÍ – platené /bez uplatnenia vzdelávacieho poukazu/

     p.č.

     Názov útvaru

     deň

     čas

     ročník ZŠ

     Prihláška

     1.

     Šachový krúžok

     utorok

     15:00 - 16:00

     1. - 2. ročník

     http://www.sachovaakademia.sk 

     sachovaakademia@gmail.com

     t.č. 0903 793 013

     16:00 - 17:00

     3. ročník

     a vyššie

     2.

     Futbalový krúžok

     piatok

     14:00 - 15:30

     1. - 9. ročník

     juraj.polacik0@gmail.com

     15:30 - 17:00

     3.

     FitKids -  Džudo

     pondelok

     15:00 - 16:00

     I. stupeň

     https://forms.gle/Q6zZckwAyyYJnbsy6

     FitKids - Všeobecka

     utorok

     15:00 - 16:00

     3. - 4. ročník

      

     štvrtok

     15:00 - 17:00

     1. - 2. ročník

     https://forms.gle/q55RSVUcdUJkWLSj9

     4.

     Hemisféra /počítačový krúžok/

     utorok

     15:00 - 17:00

     3. - 9. ročník

     https://hemisfera.sk/

     štvrtok

     15:00 - 17:00

     5.

     Dramatický krúžok

     utorok

     14:00 - 15:00

     15:00 - 16:00

      1. - 3. ročník

     Milus.mi@gmail.com

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      * Z dôvodu nenaplnenosti sa záujmový útvar nebude otvárať!