• Tvorivé dielne – BAB 2022

     • Prvý októbrový týždeň sa v Bratislave uskutočnilo BAB - Bienále animácie Bratislava - Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti 2022. Jeho hlavným organizátorom bol  Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana. Žiaci 1. C a 3. A prijali  výnimočnú ponuku zúčastniť sa tvorby animovaného filmu a vyskúšať si na vlastnej koži jeho realizáciu. Tretiaci strávili tri predpoludnia v Bibiane a mimoriadne trpezlivo a so zaujatím vytvárali svoje dielo. Chlapci animovali vlastnými telami (na chvíľu sa z nich stali herci) a dievčatá kreslili, modelovali, posúvali, ukladali, strihali... 

      Po troch dňoch zistili, že vytvoriť “obyčajnú” rozprávku naozaj nie je jednoduché. Vyžaduje si to  námahu, tvorivé nápady, schopnosť spolupracovať a predovšetkým veľa, veľa trpezlivosti.                                    Mgr. Z. Kubíková

     • O tom ako to ide, keď spojíme sily ...

     •       V sobotu 15. októbra sa rodičia a pedagógovia našej školy stretli, aby spoločne skrášlili a skultúrnili exteriér školy i niektoré jej vnútorné priestory.

           Boli sme veľmi radi, že nám v to ráno, napriek predpovediam, počasie prialo, nepršalo, a my sme sa mohli pustiť do práce. Pán školník pripravil pre všetkých prácechtivých účastníkov pracovné náradie a pani riaditeľka rozdelila úlohy.

      Tí najsilnejší sa chopili motorovej píly a pustili sa do likvidácie invázneho stromu vistérie a rozrastených kríkov a konárov stromov v okolí detského ihriska a doskočiska.

      Partia pracovníkov, pod vedením rodiča nášho žiaka 9.ročníka, pomocou ťažkej techniky vyklčovala a upravila časť pozemku školského dvora a všetok vzniknutý odpad naložila do zberného kontajnera na odvoz biologického odpadu.

      Šikovné ruky našich mamičiek a pani učiteliek vyhrabávali staré lístie, pomáhali s prácami v skleníku, čistili vonkajšie okrasné nádoby v podchode školy, či vyhrabávali piesok v doskočisku a v pieskovisku detského ihriska.

      Opravovali sa i poškodené latky z plota v okolí ihriska.

      Nezaháľali ani naše deti. Veľmi ochotne pomáhali pri nosení vedierok s odpadkami, podávali náradie, zametali chodníčky, či priestory svojho ihriska.

      Naši kreatívni učitelia sa pustili aj do skrášľovania učebne jazykov – časť priestoru tejto triedy premenili na jednu z najkrajších a najznámejších historických pamiatok Londýna, na vežu Big Benu.

           Nezabudli sme ani na občerstvenie pre našich „pracantov“ - boli pripravené keksíky, koláčiky a teplý čaj, minerálka, či káva.

      Obed pre všetkých navarila pani  hlavná kuchárka školskej jedálne – chutný guláš bol voňavou a záverečnou bodkou za krásnym dňom, ktorým sme ukázali, že keď sa chce, všetko sa spoločnými silami dá.

           Veľké poďakovanie patrí rodičovi žiaka 9.ročníka, ktorý zabezpečil ťažkú techniku a kontajner na bioodpad, rodičom, ktorí zapožičali motorovú pílu a iné náradie, bez ktorého by sme nedokázali mnohé činnosti zvládnuť.

      Chceme sa úprimne poďakovať i našej Rade rodičov, ktorá túto akciu finančne a materiálne podporila.

                                                                                                                                                                   M. Hrnčiarová

     • Úcta k starším

     • 19.10.2022 sa naši štvrtáci z ŠKD zapojili k tomuto milému sviatku formou vystúpenia v dome seniorov v Starom meste na Podjavorinskej ulici.
      Vystúpili s krásnym príhovorom, s básničkami a nakoniec s veselými piesňami, ktoré spolu s nami spievali i samotní seniori. Hudobný doprovod zabezpečila naša výborná pani učiteľka hudobnej výchovy Mgr. Katka Staudtová.
      Deti na konci vystúpenia odovzdali seniorom darčeky, ktoré samé vyrobili práve pre nich.
      Bez odmeny neostali ani deti. Dostali pestré i chutné občerstvenie a dostali aj darček, ktorý vyrábali naši milí seniori.
      Akcia sa výborne podarila, radosť bola na oboch stranách a preto sme sa rozhodli, že radi podnikneme niečo podobné i nabudúce J

      Mgr. Anna Juráňová
     • „UMENIE SPÁJA“ – medzištátny projekt

     • Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika v spolupráci s Pedagogickou fakultou  Západočeskej univerzity v Plzni a Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pripravili medzištátny projekt s názvom „Teoretické a praktické skúsenosti s hudobným vzdelaním a vysokoškolskou prípravou učiteľov v ČR a SR“, v trvaní od 16. do 23. októbra 2022. Vzájomnou spoluprácou sa podarilo počas celého týždňa intenzívne prepájať prostredníctvom hudobných workshopov deti materskej školy, žiakov základnej školy, študentov vysokej školy a ich pedagógov spoločným muzicírovaním a následným hodnotením aktivít formou diskusií. Workshopy mali integratívny charakter, prepájali rôzne činnosti hudobnej výchovy s cieľom zhodnotiť, podporiť a umocniť vývoj hudobných schopnosti detí v rôznom stupni vzdelávania. Okrem workshopov pre deti materskej školy a žiakov základnej školy konaných v dopoludňajších hodinách v priestoroch ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, prebiehali v popoludňajších hodinách pre študentov prednášky a workshopy v priestoroch Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Súčasťou spolupráce bol výtvarný workshop a spoločné kultúrne akcie, na ktorých sa zúčastňovali aj zástupcovia partnerských organizácii. Navštívili sme Danubianu – centrum moderného umenia,  Slovenskú filharmóniu, kde sme boli súčasťou Otváracieho koncertu 74. sezóny a Slovenské národné divadlo zaujalo predstavením Balet & SĽUK - Tancom k sebe. Vyvrcholením spolupráce bol koncert medzinárodného projektu ČR a SR „SPOJENIE“, ktorý sa konal v stredu 19. októbra 2022 o 18:00 hod. v Zichyho paláci, za účasti predstaviteľov mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na čele s pani starostkou Ing. arch. Zuzanou Aufrichtovou, ktorej zároveň ďakujeme za poskytnutie koncertného priestoru. V programe koncertu vystúpili žiaci a pedagógovia základnej školy a študenti a pedagógovia oboch pedagogických fakúlt. Hovorí sa, že „Najvznešenejšie umenie je robiť druhých šťastnými“ . Pri bilancovaní celého projektového týždňa sme usúdili, že sa nám tieto slová podarilo naplniť.

      PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.

      zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ M. R. Štefánika